Ekoinnowacje drogą do sukcesu polskich przedsiębiorstw

Czy firma może całkowicie zredukować emisję CO2, czy może przestać wysyłać odpady na wysypiska, jak skutecznie wprowadzić ekoinnowacje, gdzie szukać dofinansowania projektów ekologicznych w firmie – odpowiedzi m.in. na te pytania znajdują się w publikacji „Ekologia przyszłości”, wydanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ekologia przyszłości to innowacyjne podejście do zarządzania firmą, w której nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących minimalizacji negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne, jednocześnie przynosząc firmie wymierne korzyści.

– Brak dostępu dwóch miliardów ludzi do wody pitnej, wpływ zmian klimatu na życie kilkuset milionów kolejnych pokazują, że wyzwania ekologiczne, przed którymi stoimy jako ludzkość, wymagają woli zmian i odwagi wszystkich decydentów, zarówno tych politycznych, społecznych, jak i korporacyjnych. Żadna organizacja czy instytucja nie jest w stanie rozwiązać tych problemów samodzielnie, ale też nikt nie powinien czuć się zwolniony z odpowiedzialności za przyszłość naszej planety – komentuje Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Publikacja „Ekologia przyszłości” Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentuje dobre praktyki firm w nurcie ekoinnowacji, które mogą stanowić odpowiedź biznesu na wyzwania ekologiczne. Przykładem tego typu działań jest zobowiązanie firmy Unilever do obniżenia emisji CO2 w ramach całego łańcucha dostaw. W tym celu wprowadzono m.in. usprawnienia w logistyce polegające na maksymalizacji wydajności ładunkowej ciężarówek. Inaczej mówiąc, każdy transport opuszczający Centrum Usług Logistycznych „Ultralogistik” ma być maksymalnie załadowany towarem, po to, aby zmniejszając liczbę kursów oraz koszty, zniwelować emisję zanieczyszczeń.

Inną dobrą praktyką jest Certyfikat Zielony Sklep, który powstał w wyniku współpracy Tchibo i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Celem inicjatywy jest propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności wśród polskich przedsiębiorców i konsumentów. Poprzez certyfikujący audyt środowiskowy, firma może w niezależny sposób potwierdzić swoje osiągnięcia, a po otrzymaniu certyfikatu pozyskać nowych, bardziej świadomych i wymagających klientów.

Potwierdzeniem opłacalności ekoinnowacyjnego podejścia w biznesie jest przykład Procter & Gamble. Firma ogłosiła, że 45 fabryk koncernu na świecie (w tym 3 zakłady w Polsce) nie wysyła pozostałości produkcyjnych na wysypiska, co łączy się z ograniczeniem wytwarzania nierecyklingowanych odpadów do zera. W ciągu ostatnich 5 lat działania firmy, związane z ponownym wykorzystaniem odpadów, przyniosły jej ponad miliard dolarów oszczędności.

Firma Siemens z kolei poprzez modernizację budynków przyczynia się do redukcji kosztów utrzymania budynków oraz zmniejszenia nakładów na ogrzewanie. Fortum już teraz stawia na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, czego potwierdzeniem jest Elektrociepłownia w Częstochowie. Natomiast British American Tobacco w swojej flocie samochodowej wprowadza płyn do spryskiwaczy w formie kapsułek, które zastępują nieekologiczne, plastikowe pojemniki.

Obok opisu dobrych praktyk autorzy i autorki publikacji wyjaśniają związki między biznesem i ekologią. Opisują inicjatywy promujące prośrodowiskowe inicjatywy („Zeronauci: pokonywanie bariery zrównoważonego rozwoju”; „Tydzień inny niż wszystkie”). Wskazują na rezultaty prowadzenia takich działań, czyli sprawnie i skutecznie budowany wysokiej jakości kapitał środowiskowy.

Źródło: www.odpowiedzialnybiznes.pl