Efektywność środowiskowa produktów i organizacji

Znaczenie zrównoważonej produkcji i konsumpcji w globalnym świecie oraz potrzeba ujednolicenia informacji na temat wpływu produktów oraz organizacji na środowisko to tematy dyskusji, która odbyła się 17 lutego 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki. W spotkaniu „Efektywność środowiskowa produktów i organizacji” wzięli udział przedsiębiorcy, przedstawiciele izb branżowych, stowarzyszeń, instytucji naukowych oraz instytucji publicznych.Ministerstwo Gospodarki reprezentowała podsekretarz stanu Grażyna Henclewska.

Wiceminister Henclewska poinformowała, że Komisja Europejska rozpoczyna opracowywanie jednolitej metodyki obliczania wpływu produktów oraz organizacji na otoczenie zewnętrzne. Obecnie używanych jest bowiem wiele rodzajów oznaczeń środowiskowych. Informacje na temat „śladu środowiskowego” produktów są również różnorodnie ujmowane w raportach.

Podsekretarz stanu w MG podkreśliła, że ujednolicenie informacji na temat wpływu produktów na środowisko ma duże znaczenie dla konsumentów. – Wybory dokonywane przez tę grupę odbiorców mają wpływ na efektywne wykorzystanie zasobów – powiedziała. Z kolei ze względu na wielość oznaczeń w poszczególnych państwach członkowskich, przedsiębiorstwa, które planują uzyskać odpowiednie certyfikaty zmuszone są do kilkukrotnego pomiaru wytwarzanych produktów w każdym kraju z osobna, co wydłuża cały proces oraz podnosi koszty.

– Dlatego zachęcam przedsiębiorców do aktywnego udziału w pracach związanych z opracowaniem metodyki na poziomie Unii Europejskiej – powiedziała wiceminister. – Przygotowanie ujednoliconej metodologii może przynieść firmom korzyści w postaci bardziej optymalnego planowania procesów produkcyjnych, a także ograniczenia wpływu na środowisko – argumentowała. Konieczne jest jednak zagwarantowanie, że opracowane rozwiązania nie będą łączyć się z nadmiernymi obciążeniami dla przedsiębiorstw, które negatywnie wpływałyby na ich pozycję konkurencyjną.

Wiceminister Henclewska podkreśliła także, że w trakcie fazy pilotażowej projektu opracowana zostanie metodyka dla poszczególnych grup produktów (m.in. środki piorące i czystości, sprzęt IT, farby dekoracyjne, żywność). – Zarówno na tym etapie, jak i w trakcie późniejszych prac bardzo istotna będzie komunikacja pomiędzy Ministerstwem Gospodarki oraz przedsiębiorcami oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie – powiedziała.