Edukacja w trosce o bezpieczeństwo dzieci

Dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie – z tych województw łącznie ponad 50 tysięcy dzieci w 530 podstawówkach wzięło udział w 1800 zajęciach edukacyjnych w ubiegłym roku szkolnym. Tak można podsumować pierwszą edycję programu edukacyjnego „Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka.” We wrześniu ruszyła kolejna edycja, obejmująca zasięgiem szkoły z województw południowej Polski. W ramach dziesięciomiesięcznego programu najmłodsi dowiedzą się, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych oraz jak zareagować w sytuacji niebezpieczeństwa.

Brak odpowiedniej wiedzy na temat zasad właściwego korzystania z energii elektrycznej jest najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem dzieci. Wpływ na to ma również lekceważenie tych zasad przez rodziców, dlatego fundamentalną kwestią jaką opiekunowie i szkoły powinni uwzględnić w edukacji najmłodszych, jest odpowiedzialne korzystanie z prądu.

Raport podsumowujący pierwszą edycję Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka, przygotowany w czerwcu 2014r. przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną zestawił oceny programu 254 nauczycieli. Wszyscy badani uznali, że inicjatywa Taurona jest potrzebna przede wszystkim ze względu na ważną tematykę i okazję do uświadamiania dzieci i młodzieży o możliwych zagrożeniach związanych z użytkowaniem energii elektrycznej. Nauczyciele pozytywnie ocenili przebieg zajęć zarówno pod względem zainteresowania uczniów ich treścią, jak i ich zaangażowania oraz wyniesioną z lekcji wiedzę.

Bezpłatne, edukacyjne zajęcia prowadzone przez ekspertów, złożona z quizów i zadań zręcznościowo-logicznych gra online oraz objazdowe miasteczka – to tylko niektóre z licznych atrakcji, jakie przygotował Tauron dla uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy programu dowiedzą się, czym jest prąd elektryczny, jak powstaje i dociera do domów oraz jakie urządzenia zasila. W ten sposób przez cały rok szkolny firma będzie edukować dzieci w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej.

Celem naszego programu „Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka” jest przekazanie wiedzy o energii elektrycznej uczniom szkół podstawowych. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem wśród placówek z południowej Polski, ponieważ zależy nam na edukacji jak największej liczby dzieci – podkreśla Marcin Marzyński, szef Biura Komunikacji TAURON Dystrybucja.

Program edukacyjny „Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka” został objęty patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Edukacji Narodowej.

Pełne informacje znajdują się na stronach internetowych: www.bezpiecznikitaurona.pl i www.krainatauronka.pl