E-faktury w Orange – bezpieczeństwo, wygoda i ekologia

Klienci Orange korzystający z faktur elektronicznych będą je otrzymywać z nowej, bardziej bezpiecznej domeny: @pl.orange.com. Zastosowane w niej standardy ułatwiają odróżnienie oryginalnej wiadomości od spamu, co ogranicza ryzyko ataków phishingowych. Z e-faktury korzysta już 63% klientów Orange. Oznacza to oszczędność setek ton papieru rocznie i uratowanie od wycinki tysięcy drzew. Cyfryzacja działalności Orange Polska ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Nowa domena do wysyłki e-faktury wykorzystuje standardy DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance), SPF (Sender Policy Framework) oraz DKiM (DomainKeys Identified Mail), które ułatwiają serwerom pocztowym identyfikowanie oryginalnych przesyłek. Dzięki temu fałszywy mailing nieuczciwego nadawcy będzie zatrzymany na etapie serwera i nie zostanie przesłany na skrzynkę odbiorczą klienta.

Orange Polska jako jedna z pierwszych firm w Polsce rozpoczęła na dużą skale wprowadzanie elektronicznych faktur i aktywnie włączała się w popularyzację tego wygodnego i ekologicznego rozwiązania. Firma od lat ogranicza liczbę wszelkich wydruków i promuje elektroniczną obiegu dokumentów we wszystkich obszarach swojej działalności. Skala tych działań ma wyraźny pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Tylko dzięki klientom korzystającym z e-faktury od 2009 roku udało się oszczędzić 1156 ton papieru – to prawie 20 tysięcy ocalonych drzew. Z kolei zmniejszenie wydruków w biurach firmy w ciągu ostatnich 5 lat to kolejne 15 tysięcy uratowanych drzew – prawie tyle, ile jest na całym Mokotowie w Warszawie. Firma ufundowała także ponad 700 bezpiecznych schronień dla zagrożonym wyginięciem nietoperzy, które chronią lasy i uprawy przed uciążliwymi owadami.

Coraz powszechniej używany jest papier z recyklingu. Od 2008 roku wszystkie firmy dostarczające papier do Orange Polska posiadają certyfikat FCE, tj. dobrej gospodarki leśnej, świadczący o tym, że materiał został pozyskany z lasów, gdzie dba się o sadzenie nowych drzew i nie prowadzi rabunkowej wycinki.

Kolejnym przykładem tego rodzaju proekologicznych działań jest stosowanie  eko-opakowań na dzierżawione klientom urządzenia (modemy, dekodery). To ważne, ponieważ według danych Eurostat, Polska jest krajem o najniższym poziomie recyklingu odpadów opakowaniowych w Unii Europejskiej (z wynikiem 44% opakowań poddanych recyklingowi w 2012 roku, przy 65% w całej Wspólnocie).