C&A – światowy lider w wykorzystaniu organicznej bawełny

C&A przoduje w opracowanym przez Giełdę Tekstyliów rankingu „Dziesięciu Czołowych Odbiorców Według Ilości” bawełny organicznej w 2014 roku. Wyniki opublikowano w zeszłym tygodniu w najnowszym raporcie z rynku bawełny organicznej. Według Giełdy Tekstyliów C&A wykorzystało w roku finansowym 2014 r. ponad 46.000 ton certyfikowanej bawełny organicznej, więcej niż jakikolwiek inny detalista na świecie. Raport stwierdza również, że C&A znalazło się na piątym miejscu w kategorii „Dziesięciu Czołowych Odbiorców Według Wzrostu”.
„Zaangażowanie C&A na rynku bawełny organicznej jest nie do pobicia” – mówi Liesl Truscott, Dyrektor na Europę i ds. Zaangażowania Farm na Giełdzie Tekstyliów. „Przez wiele lat C&A odgrywało ważną, wiodącą w branży rolę w promowaniu wykorzystania certyfikowanej bawełny organicznej. Najważniejsze, że zaangażowanie spółki dalece wykracza poza prostą sprzedaż produktu finalnego”.

„Bycie największym na świecie kupcem bawełny organicznej to pozytywny sygnał, że długoterminowe starania C&A na rzecz zrównoważonego rozwoju zmierzają w dobrym kierunku” – stwierdza Jeffrey Hogue, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w C&A Global. „Od 2004 r. C&A angażuje się we wspieranie rozwoju produkcji bawełny organicznej i dążymy do osiągnięcia celu, którym jestpozyskanie do 2020 roku całej naszej bawełnianej kolekcji ze zrównoważonych źródeł”.

Wzrost rynku organicznego przy pomocy silnego partnerstwa
Aby dalej rozwijać bawełnę organiczną, C&A wraz z Fundacją C&A pracują nad wdrażaniem różnych programów społecznych i środowiskowych zachęcających do produkcji bawełny organicznej i poprawiania warunków bytowych drobnych farmerów. Spółka wraz z innymi markami i podmiotami zainteresowanymi, w tym Cotton Connect, Giełdą Tekstyliów oraz Fundacją C&A jest założycielem Organic Cotton Accelerator (OCA). Uruchomiony w 2014 r. OCA jest wielostronną inicjatywą zmierzającą do tego, aby zwiększać podejmowanie produkcji bawełny organicznej i jej wykorzystanie. Ideą jest budowa dobrze prosperującego sektora bawełny organicznej z korzyścią dla wszystkich: od farmera do konsumenta. Będzie to możliwe dzięki funduszowi, który uruchomi finansowanie dla farmerów i przetwórców, jednocześnie poprawiając przejrzystość w sektorze.

Zróżnicowanie jest kluczowym priorytetem
Obecnie niemal 90% swojego zaopatrzenia w organiczną bawełnę C&A otrzymuje z Indii. W świetle przewidywanej w najbliższym czasie światowej zapaści zaopatrzenia w bawełnę organiczną, C&A bada nowe możliwości pozyskiwania bawełny organicznej od dostawców z Chin, Pakistanu i Afryki.
„Wciąż robimy postępy, a C&A nieugięcie angażuje się w zwiększenie wykorzystania włókien organicznych oraz innych zrównoważonych materiałów i wyrobów” – kontynuuje Hogue. „Badanie nowych rynków zaopatrzenia w celu sprostania tym potrzebom to priorytet. Dążymy do tego, aby oferować trwałe produkty, wysokiej jakości, wykonane z organicznych materiałów, z przejrzystymi procedurami produkcji, które chronią zasoby naturalne, są bezpieczne dla ludzi i spełniają potrzeby naszych klientów. Równie ważne jest też nasze zobowiązanie wobec farmerów pracujących w tym sektorze”.

Obecnie bawełna organiczna to niemal 40% sprzedaży bawełny ogółem w C&A.