Działania na rzecz ochrony klimatu w Lidl Polska

Ważnym aspektem strategii Lidl Polska są działania służące ochronie klimatu. Foto | Solarzellen Filialdach

Lidl Polska jest firmą społecznie odpowiedzialną, świadomą swojego wpływu na otaczające środowisko. Nieustannie działamy zgodnie z naszą strategią CSR na lata 2020-2025, w której wyszczególniliśmy 6 filarów szczególnie istotnych dla naszej działalności. Są nimi ochrona klimatu, ochrona zasobów, poszanowanie bioróżnorodności, uczciwe działanie, promocja zdrowia i zaangażowanie w dialog. W Lidl Polska codziennie wypełniamy naszą misję, czyli zapewnianie społeczeństwu produktów wysokiej jakości, w niskiej, lidlowej cenie, wyprodukowanych w sposób zrównoważony.

Ważnym aspektem naszej strategii są działania w celu ochrony klimatu. Na podstawie naszego istniejącego śladu węglowego, zdefiniowaliśmy konkretne plany i działania. Dążymy do ciągłej redukcji emisji CO2 w działalności operacyjnej oraz w łańcuchu dostaw. Do 2030 roku międzynarodowo Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne o 80% (w porównaniu z 2019 r.). Aby osiągnąć ten ambitny cel klimatyczny, opracowaliśmy, w ramach strategii klimatycznej, plan działania – dotyczy on zarówno emisji pośrednich, które występują w łańcuchach dostaw naszej firmy, jak i emisji bezpośrednich, które powstają w sklepach i obiektach Lidl.

Dzięki gęstej sieci centrów dystrybucji (którą z roku na rok powiększamy), nasze pojazdy ciężarowe mają do pokonania mniejszą liczbę kilometrów. Skrócony dystans wiąże się z mniejszą emisją dwutlenku węgla, ponadto pojazdy dystrybuujące towary do naszych sklepów zużywają mniej paliwa. Dbamy również o to, aby przestrzeń ładunkowa wszystkich ciężarówek była optymalnie wypełniona. Warto dodać, że nasza flota składa się nie tylko ze standardowych ciągników siodłowych, ale także takich zasilanych gazem LNG. Wykorzystujemy również nowoczesne naczepy z w pełni elektrycznymi agregatami chłodniczymi, wyposażone w oś odzyskującą energię. Innowacyjny tabor, napędzany alternatywnymi źródłami energii, w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia emisji CO2.

Istotna jest także infrastruktura. Oprócz niewielkich odległości między poszczególnymi centrami dystrybucji, duże znaczenie mają zastosowane w nich, ekologiczne technologie. W oparciu o nie powstało m.in. Centrum Dystrybucyjne Lidl Polska w Mińsku Mazowieckim. Budynek wyposażono w odzyskiwanie ciepła z instalacji chłodniczej, odzyskiwanie energii cieplnej z wywiewanego powietrza, energooszczędne oświetlenie LED oraz instalację fotowoltaiczną. Te rozwiązania sprawiły, że Centrum Dystrybucyjne w Mińsku Mazowieckim zdobyło statuetkę CJI Award w kategorii Leading Green Warehouse Developement. Poza tym budynek uzyskał certyfikat LEED – Leadership in Energy and Environmental Design. Równie innowacyjne i ekologiczne jest Centrum Dystrybucyjne w Dobroszycach, otoczone przez największą, posadzoną przez Lidl Polska, łąkę kwietną. Warto bowiem podkreślić, że podobne łąki stworzyliśmy w pobliżu naszych sklepów (m.in. w Lublinie, Wrocławiu, Opolu Lubelskim, Warszawie), by w ten sposób wspierać bioróżnorodność.

Nowoczesne technologie wdrażamy także w sklepach, których obecnie Lidl Polska ma ponad 850. Od 2014 roku w obiektach naszej sieci montujemy ogrzewanie oparte na odzysku ciepła z lad chłodniczych, a także gruntowe pompy ciepła. Od 2021 roku wyposażamy nowe sklepy w instalację fotowoltaiczną, a już istniejące sukcesywnie doposażamy w to rozwiązanie. Co więcej, wszystkie nowo otwarte sklepy oraz magazyny Lidl Polska mają oświetlenie LED, jak i BMS (Building Management System) – system służący do zarządzania budynkiem. Pozwala on nie tylko na bieżąco śledzić zużycie energii elektrycznej, ale również zdalnie sterować poszczególnymi urządzeniami. Wymienione rozwiązania zwiększają efektywność energetyczną sklepów i – w konsekwencji – przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Zrównoważone budownictwo i optymalizacja zużycia energii są jednymi z celów polityki klimatycznej naszej firmy.

Do komunikacji zrealizowanych działań CSR oraz strategii na kolejne lata podchodzimy z dużym zaangażowaniem, dlatego raz na dwa lata publikujemy Raport Zrównoważonego Rozwoju Lidl Polska zgodnie ze standardem GRI. W 2023 roku podczas Forum Ekonomicznego prezentowaliśmy już trzeci raport, przygotowany za lata obrotowe 2021-2022.

Aleksandra Robaszkiewicz, Head od Corporate Communication and CSR w Lidl Polska

Materiał partnera III Kongresu ESG- Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa