Co to jest ESG? RaportCSR w czołówce portali zajmujących się tematyką ESG

Maciej Jaźwiecki

Pojęcie ESG staje się coraz bardziej rozpoznawalne przez Polaków. Naszą rolą jest przybliżanie tego pojęcia wszystkim internautom. Warto dodać, że nasza praca jest dostrzegana.

W latach 2020-2023 ukazało się niemal 91 tys. publikacji na temat ESG, a tylko w roku 2023 – w stosunku do początku badanego okresu – ich liczba wzrosła o 1,7 tys. punktów procentowych.

Czy ESG to koszt, a może inwestycja? Czy firmy powinno się zachęcać, czy poddawać presji, by zmieniały optykę w kwestiach wdrażania ESG?

O tym dyskutowali eksperci podczas debaty „Kto zyska, a kto straci na ESG – jak przekonać nieprzekonanych?”, która odbyła się 31 stycznia 2024 r. w ramach III Kongresu ESG w Warszawie.

Raport PSMM Monitoring & More

Obszerny raport przedstawił Sebastian Bykowski, prezes PSMM Monitoring & More. Ważne dla branży opracowanie nosi tytuł „Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG”.

Na ESG często koncentrują się media ekonomiczne – ze względu na rosnące zainteresowanie społeczne i inwestycyjne związane z kwestiami zrównoważonego rozwoju.

Ponadto działania z obszaru ESG wpływają na ryzyko biznesowe, co sprawia, że media analizują wpływ działań ekologicznych, społecznych i zarządczych na stabilność i perspektywy firm.

RaportCSR.pl w czołówce

Miło nam donieść, że wśród liderów informowania o ESG jest nasz portal. Raportcsr.pl znalazł się w czołówce mediów kategorii “definiowanie ESG w przekazie medialnym” w 2023 r.

W 2023 roku opublikowano 2730 materiałów medialnych, w których dziennikarze wyjaśniali znaczenie pojęć, z jakich składa się ESG albo co należy rozumieć poprzez ten akronim. Wszystkie te materiały współczynnik dotarcia na poziomie 32 milionów odbiorców.

W przekazie były obecne materiały skierowane zarówno do odbiorców, którzy spotkali się z terminem ESG po raz pierwszy, jak i do tych, którzy chcieli pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

Wiele miejsca poświęcono na omówienie dyrektywy CSRD oraz na szacowanie wpływu, jaki będzie ona miała na przedsiębiorstwa.

Dziękujemy za zaufanie internautów. Zapraszamy do zaglądania na nasz portal codziennie.

III Kongres ESG

III Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Kongres odbył się 31 stycznia 2024 r.

Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – leaders of sustainable development) były przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum naszej uwagi postawione zostały sprawy społeczne, a więc „S” w ESG.

To nie oznacza, że zapomnieliśmy o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym – analizowaliśmy przez pryzmat zmian społecznych.

Zobacz wszystkie debaty na kongresie z 31 stycznia 2024 r.