Działania CSR zapisujemy w rejestrze korzyści

Rozmawiamy z Mirosławem Sędlakiem, Doradcą Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. w związku z otrzymaniem przez Adama Łąckiego, Prezesa KRD BIG S.A. nagrody Najlepszego Menadżera Roku 2012. Nagroda jest przyznawana przez miesięcznik Home&Market a jej patronem medialnym jest m.in. RaportCSR.pl.

KRD BIG S.A. to firma o szczególnym charakterze. Jakie macie Państwo podejście do działalności w zakresie CSR?

Na pewno sam profil działania firmy bardzo koresponduje z obszarem CSR. Co prawda nazwa firmy dla niektórych brzmi groźnie, jednak w tle naszej działalności leży bardzo pozytywne przesłanie. Firma ma kreować pożądane zachowania płatnicze na rynku, zapobiegać powstawaniu zatorów płatniczych, które dziś są największą bolączką polskiej gospodarki. Promujemy uczciwość biznesową, kreujemy etyczne wzory zachowań, dobrą kulturę organizacyjną. Nasza działalność jest więc zbieżna z typowymi działaniami CSR.

Prowadzimy działania CSR zarówno w otoczeniu firmy jak i wewnętrzne. Firma opiera się przede wszystkim na ludziach, u nas najważniejsi są pracownicy. Wiem, że brzmi to jak banał, ale w naszym przypadku jest to fakt. Dowodzą tego regularnie zdobywane w ostatnich latach nagrody za dobry HR, odpowiednie podejście do pracownika, budowanie kultury organizacyjnej, pobudzania samoświadomości u pracowników.

Również nagroda Najlepszego Menadżera Roku 2012, którą otrzymał Pan Prezes Adam Łącki dowodzi, że nasza strategia i sposób jej realizacji się sprawdzają.

Jakie korzyści firmie przynoszą podejmowane działania z zakresu CSR?

Korzyści wynikające z działań prowadzonych wewnątrz firmy są oczywiste. Świadomy, doświadczony, doceniony pracownik pracuje efektywniej i jest „chodzącym marketingiem”. Jest również znacznie „bezpieczniejszym” pracownikiem. Bolączką wielu firm są pracownicy niedocenieni, źle wyszkoleni, nie identyfikujący się z miejscem pracy, nieuczciwi. Odpowiedni CSR podnosi więc efektywność funkcjonowania firmy, co się też bardzo dobrze sprawdza w sytuacjach dokonywania zmian, którym podlega każde przedsiębiorstwo i które są często nieoczekiwane ze względu na dynamikę rynkową czy też nowe regulacje prawne.

Natomiast zewnętrzne działania CSR-owe budują zaufanie do przedsiębiorstwa, podnoszą jego prestiż. Dzięki CSR przedsiębiorstwo ma, mówiąc kolokwialnie, ludzkie oblicze. Widać, że dla firmy nie liczy się tylko zysk, lecz pełnienie również pewnej roli społecznej w miejscu funkcjonowania.

Jakie są założenia strategii CSR w KRD? Może Pan podać konkretne przykłady podejmowanych działań?

Firma odpowiedzialna społecznie dąży do maksymalizacji korzyści dla siebie i dla swoich interesariuszy, z którymi styka się w codziennym życiu: klientów, pracowników i organizacji pozarządowych. Takie przedsiębiorstwo, starając się maksymalizować obopólne korzyści towarzyszące tym kontaktom, wpływa również na to, by zmniejszać negatywne oddziaływanie firmy – szczególnie na swoje otoczenie i środowisko naturalne.

Przyjęte i wypracowane w Krajowym Rejestrze Długów założenia strategii CSR skupiają się wokół intensywnego dialogu z klientami, a także wszystkimi pracownikami firmy. Przykładowymi działaniami skierowanymi do tych ostatnich jest wprowadzenie cyklicznych ocen okresowych pozwalających wskazać, jakie kompetencje powinien rozwijać każdy z nich, a także wsłuchiwanie się w ich indywidualne potrzeby – mam na myśli skrzynkę pomysłów czy ankiety.

Nie zapomnieliśmy również o wpływie, jakie KRD ma na środowisko naturalne. Już teraz wprowadziliśmy szereg zmian zapewniających optymalizację zużycia i kosztów energii – w toaletach i mniej uczęszczanych miejscach w biurze umieszczono specjalne czujniki, które wyłączają światło, gdy nie jest ono potrzebne. Wdrażamy również rozwiązanie, które pozwala na zdalne wyłączanie wszystkich komputerów w biurze po godzinie 19-tej i włączanie ich o 6 rano.

Rozmawiał: Bogusław Mazur