Dyrektywa CSRD – jest porozumienie polityczne między Radą a Parlamentem Europejskim

Rada i Parlament Europejski zawarły wstępne porozumienie polityczne w sprawie dyrektywy w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD).

To porozumienie to doskonała wiadomość dla wszystkich europejskich konsumentów. Będą teraz lepiej informowani o wpływie biznesu na prawa człowieka i środowisko. Oznacza to większą przejrzystość dla obywateli, konsumentów i inwestorów. Oznacza to również większą czytelność i transparentność informacji dostarczanych przez firmy. Greenwashing się skończył, podkreślił Bruno le Maire, francuski minister gospodarki, finansów oraz suwerenności przemysłowej i cyfrowej.

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw zmienia dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej z 2014 r. Wprowadza bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze i zapewnia, że ​​duże firmy są zobowiązane do zgłaszania kwestii zrównoważonego rozwoju, takich jak prawa środowiskowe, prawa socjalne, prawa człowieka i czynniki zarządzania.

CSRD wprowadza również wymóg certyfikacji sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju, a także poprawia dostępność informacji, wymagając ich publikacji w dedykowanej sekcji raportów zarządczych firmy.

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) będzie odpowiedzialna za ustanowienie standardów europejskich, korzystając z doradztwa technicznego wielu agencji europejskich.

Od kiedy będą obowiązywać przepisy?

  • 1 stycznia 2024 r. dla spółek już podlegających dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej;
  • 1 stycznia 2025 r. dla spółek, które nie podlegają obecnie dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej;
  • 1 stycznia 2026 r. dla MŚP notowanych na giełdzie, małych i nieskomplikowanych instytucji kredytowych oraz wewnętrznych zakładów ubezpieczeń.