Duże postępy Grupy Carlsberg w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Carlsberg za 2017 r. prezentuje postępy w realizacji nowej strategii Together Towards ZERO. Najważniejsze efekty działań podjętych przez Grupę w 2017 r. to redukcja emisji dwutlenku węgla o 16 proc. oraz zużycia wody o 6 proc. w porównaniu do 2015 r. Całkowicie wyeliminowano pozyskiwanie energii z węgla w dziewięciu browarach w Chinach.

Rozpoczęty w czerwcu 2017 r. program zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO obliguje Grupę do zdecydowanych działań w obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatu, dostępem do ograniczonych zasobów wody i problemami zdrowia publicznego.

Strategia została stworzona we współpracy z wiodącymi światowymi ekspertami. Jest ona zgodna z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG’s) i z ambitnym celem Porozumienia Paryskiego, dotyczącego ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5o C. Tegoroczny Raport prezentuje postępy Grupy Carlsberg poczynione w ostatnim roku w stosunku do danych wyjściowych z 2015.

Aby przyspieszyć postępy na rzecz zrównoważonej przyszłości i zrealizować nowe cele, Grupa Carlsberg ogłosiła utworzenie Społeczności Młodych Naukowców Carlsberga (Young Carlsberg Scientists Community). Jej zadaniem będzie wsparcie firmy w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz zmian klimatycznych i niedoborów wody. Społeczność będzie działać we współpracy z naukowcami, uniwersytetami i Laboratorium Carlsberg.

– Rok 2017 był bardzo ważny dla Grupy Carlsberg, ponieważ ogłosiliśmy nasz nowy program zrównoważonego rozwoju, wyznaczając sobie najbardziej ambitne cele w naszej dotychczasowej historii. Osobiście jestem bardzo dumny z działań, jakie podjęliśmy, aby sprostać wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu i niedostatkiem wody na świecie. W tym procesie podnosimy naszą wydajność i doskonalimy łańcuch dostaw – powiedział Cees’t Hart, prezes Grupy Carlsberg. – Działamy zgodnie z wizją naszych założycieli, aby nieustannie ulepszać i działać na rzecz społeczeństwa. Jestem przekonany, że nasza najnowsza inicjatywa – Społeczność Młodych Naukowców Carlsberga, przyniesie realne korzyści dla nas i społeczeństwa w nadchodzących latach – dodał Cees’t Hart.

ZERO śladu węglowego

Ambicja Grupy Carlsberg, czyli zerowy ślad węglowy, daje już wymierne rezultaty. W 2017 r., realizując cel całkowitej eliminacji użycia węgla jako paliwa do 2022 r., Grupa przestała korzystać z węgla w 9. browarach w Chinach. Kolejny bardzo konkretny krok to przejście browaru w Falenbergu w Szwecji na stuprocentowe zasilanie biogazem i zieloną energią, co sprawia, że jest to pierwszy browar w Grupie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Grupa Carlsberg zredukowała emisję, CO2 w swoich browarach
o 16 proc. w porównaniu do 2015 r., a 45 proc. energii elektrycznej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo, Grupa przyspieszyła przejście na chłodzenie o niskim wpływie na klimat, współpracując z wybranymi dostawcami urządzeń chłodzących i angażując konsumentów w takie inicjatywy, jak
„prawdopodobnie najbardziej przyjazny klimatowi bar na świecie”.

ZERO marnowania wody

Grupa Carlsberg podjęła także konkretne kroki, aby realizować swoją ambicję czyli eliminację marnowania wody i zmniejszenia o połowę jej zużycia w swoich browarach do 2030 r. Wspólne wysiłki wszystkich browarów w Grupie dają efekt w postaci zmniejszenia zużycia wody o 6 proc. w stosunku do 2015 r., do poziomu średnio 3,1 hl/hl wody, co jest jednym z lepszych wyników w branży.

ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu

W drodze do realizacji ambicji ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, Grupa Carlsberg daje konsumentom możliwość podejmowania świadomych wyborów. Działania koncentrują się na przekazywaniu konsumentom szczegółowych informacji na temat produktów, oferowaniu wariantów bezalkoholowych i promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji.

Grupa Carlsberg przeprowadziła szereg inicjatyw edukacyjnych, z którymi dotarła do ok. 70 milionów konsumentów na świecie. Grupa instaluje blokady alkoholowe w swoich samochodach dostawczych, aby sygnalizować zero tolerancji dla prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

Kultura ZERO wypadków

Ambicja Grupy Carlsberg, dotycząca ograniczenia do ZERA wypadków w browarach, mierzona jest na podstawie zmniejszenia ich liczby rok do roku do 2030 r. W 2017 podjęto kroki w celu podniesienia świadomości pracowników i wdrożenia środków bezpieczeństwa w Grupie. Liczba wypadków we wszystkich funkcjach zmniejszyła się, a liczba wypadków z utratą zdolności do pracy zmniejszyła się o 42 proc. w porównaniu z 2016 r.

Więcej: https://carlsberggroup.com/media/22505/carlsberg-group-sustainability-report-2017.pdf