Dobroczyńca roku wybrany

dobroczyncarokuTeatr Kamienica, Orange Polska, Bałtycki Bank Spółdzielczy, Fundacja Orange, RÖBEN POLSKA oraz Scanmed Multimedis S.A. – to laureaci Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2012”. Nagrody przyznano 20 maja br. podczas Gali Finałowej w Warszawie. „Dobroczyńca Roku” to najstarsza w Polsce inicjatywa nagradzająca i promująca społeczne zaangażowanie firm. Tegoroczna Gala Finałowa została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Małżonki Prezydenta Anny Komorowskiej.
W kategorii „Współpraca firmy z organizacją pozarządową. Duża firma” zwyciężył w tym roku Teatr Kamienica – za liczne akcje dobroczynne, koło teatralne osób bezdomnych, cykl warsztatów o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz naukę pierwszej pomocy dla kilku tysięcy dzieci ze szkół podstawowych w Warszawie.  W kategorii „Mała i średnia firma” wygrała Fundacja Orange. Nagrodę przyznano m.in. za przekazanie aparatów słuchowych do banku aparatów w Krośnie oraz wyposażenie przez pracowników-wolontariuszy poczekalni dla małych pacjentów ośrodkadiagnostyczno-rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim. W obu kategoriach Laureatów wybierali Internauci. Także dzięki ich głosom, za realizację długofalowych projektów angażujących pracowników-wolontariuszy w działalność społeczną, dostosowaną do ich potrzeb i oczekiwań, nagrodę otrzymała firma Orange Polska w kategorii „Wolontariat Pracowniczy”.

W pozostałych kategoriach – „Lokalne zaangażowanie społeczne firmy” oraz “Strategia społecznego zaangażowania firmy” – zwycięzców wybierali członkowie Kapituły Konkursu. W pierwszej kategorii w tym roku nagrodzono dwóch laureatów. Pierwszym był Bałtycki Bank Spółdzielczy, który otrzymał nagrodę za wieloletnie zaangażowanie w lokalne inicjatywy i realny wkład w zrównoważony rozwój regionu oraz za wsparcie finansowe, rzeczowe i organizacyjne dla licznych lokalnych instytucji, klubów sportowych oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych w regionie. Drugim laureatem w kategorii Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy” została firma RÖBEN POLSKA SP. Z O.O.  Kapituła konkursu nagrodziła tę firmę za wsparcie merytoryczne, organizacyjne i rzeczowe na rzecz programu „Mała architektura, duża sprawa”, pomoc kadrze Lokalnej Grupy Działania w zakresie poradnictwa budowlanego i public relations oraz wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich.

W kategorii „Strategia społecznego zaangażowania firmy” nagrodzono firmę Scanmed Multimedis SA . Kapituła doceniła współpracę z ponad 200 organizacjami i instytucjami niosącymi pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym, bezpłatne konsultacje i badania organizowane w trakcie imprez masowych, inicjowanie akcji prozdrowotnych dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich oraz sponsoring licznych wydarzeń kulturalnych w całej Polsce.

W tym roku, po raz drugi, na wyróżnione małe i średnie firmy czekała także dodatkowa nagroda – honorowe zaproszenie do elitarnego grona światowych liderów zrównoważonego biznesu w ramach Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact. Idei tej przyświeca przekonanie, że zaprezentowanie dobrych przykładów społecznego zaangażowania firm zmotywuje innych do podejmowania podobnych działań.

Gala została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Małżonki Prezydenta Anny Komorowskiej.

Tegoroczną Galę poprowadziła Anna Popek, a wieczór swoim występem uświetnił Kuba Badach w repertuarze Andrzeja Zauchy.

Źródło: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce