Debata na temat niedożywienia dzieci w Polsce

W Warszawie odbyła się pierwsza debata na temat problemu ubóstwa i niedożywienia dzieci w Polsce, a także roli współdziałania organizacji pozarządowych z biznesem w celu jego rozwiązywania. W spotkaniu wzięli udział: Janina Ochojska, prezes zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej, Magdalena Szymczak, koordynatorka ogólnopolskiego programu dożywiania dzieci Pajacyk, realizowanego przez PAH; Marta Chomaniuk, zastępczyni dyrektora Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS diecezji białostocko –gdańskiej, Krzysztof Bielica, prezes zarządu DHL Global Forwarding oraz Michał Kopcewicz, dyrektor zarządzający NCAB Group Polska, a także przedstawiciele mediów.

 

 

Jak podkreśliła Janina Ochojska, wiele w Polsce zmienia się pod względem dożywiania dzieci – państwo prowadzi różne działania (np. 500+), odnotowywany jest wzrost gospodarczy i bogacenie się polskiego społeczeństwa. Jednak pewien poziom wykluczenia pozostaje. Wg szacunków PAH, niemal milion dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Największym problem nie jest jednak bieda, a niewydolność opiekuńczo wychowawcza, gdyż w takich przypadkach pomoc finansowa ze strony państwa nie rozwiązuje kwestii niedożywienia dzieci. Dlatego organizacje pozarządowe wciąż mają wiele do zrobienia. Wypełniają bowiem lukę w systemie dożywiania dzieci w Polsce, skupiając się na bardziej precyzyjnej i mądrej pomocy – w oparciu o zróżnicowanie w poziomie ubóstwa w poszczególnych regionach kraju oraz sytuacje konkretnych rodzin.

DHL Global Forwarding od lat łączy działalność biznesową z zaangażowaniem prospołecznym, realizując różnego rodzaju projekty wspierające najbardziej potrzebujących oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi, m.in. programem Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej.

„Zarówno mi osobiście, jak i wszystkim naszym pracownikom zależy na aktywnym i odpowiedzialnym podejściu do relacji ze społeczeństwem oraz współpracy z szeroko pojętym otoczeniem, którego DHL Global Forwarding jest integralną częścią. Z jednej strony planujemy działania spójnie z wytycznymi Grupy Deutsche Post DHL, z drugiej zaś strony staramy się być zawsze blisko tych, którzy tego najbardziej potrzebują tutaj w Polsce, lokalnie, gdzie jesteśmy na co dzień. Dlatego nie mogliśmy pozostać bierni na problem niedożywienia dzieci w Polsce i w 2011 podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu współpracy z Polską Akcją Humanitarną” – powiedział Krzysztof Bielica, prezes zarządu DHL Global Forwarding.

Celem współpracy DHL Global Forwarding z Programem Pajacyk PAH jest włączenie się w walkę z niedożywieniem dzieci, poprzez finansowanie obiadów w szkołach i świetlicach środowiskowych. DHL Global Forwarding jest partnerem programu Pajacyk realizując inicjatywę pod nazwą „JEDNA PRZESYŁKA = JEDEN POSIŁEK” od ponad 6 lat. W ramach tej akcji, DHL Global Forwarding zbiera przez cały rok fundusze, przekazując je na konto programu „Pajacyk”.

Co istotne, Polska Akcja Humanitarna w tym roku rozszerza działanie programu dożywiania dzieci Pajacyk na czas wakacji. PAH dostrzegła lukę związaną z tym, że większość programów dożywiania dzieci jest realizowana za pośrednictwem szkół lub świetlic, które podczas wakacji są zamknięte. W efekcie, kiedy szkoły nie działają – w tym roku będzie to 69 dni – wiele dzieci zostaje bez pomocy. Na problem zwróciły uwagę lokalne organizacje pomocowe współpracujące z PAH. Do wakacyjnej edycji programu zgłosiło się 35 placówek wsparcia dziennego z całej Polski. Dofinansowanie przyznano 26 z nich, dzięki czemu posiłki otrzyma 1 200 dzieci.

Krzysztof Bielica, prezes zarządu DHL Global Forwarding „Jestem przekonany, że decyzja PAH o rozszerzeniu programu dożywiania dzieci na czas wakacji była bardzo trafiona.  Cieszymy się również, że dzięki naszej dotychczasowej współpracy z Polską Akcją Humanitarną mogliśmy przekazać środki, zapewniające około 400 tysięcy gorących posiłków. To bardzo realna pomoc, z której tylko w ostatnim roku szkolnym skorzystało ponad 340 dzieci w 20 placówkach.”

Dodatkowo dzięki działalności DHL Global Forwarding i wieloletniej promocji inicjatywy JEDNA PRZESYŁKA = JEDEN POSIŁEK wśród partnerów biznesowych, do współpracy z PAH został zachęcony jeden z  wieloletnich klientów firmy – NCAB Group, która od tego roku przyłączyła się do pomocy Pajacykowi, realizując projekt JEDNA LINIA PRODUKCYJNA = JEDEN POSIŁEK”.