Debata: CSR szansą dla MŚP?

skiZ.BiskupskiKomisja Europejska w strategii CSR na lata 2011-2014 zaproponowała m.in. nową definicję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz wskazała motywy i główne kierunki działań na rzecz upowszechniania CSR na terenie UE. Zgodnie z nową definicją, CSR to „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. Czy spojrzenie na CSR wskazane przez UE będzie miało wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw? Czy CSR jest w ogóle potrzebny firmom z sektora MŚP? Nad tymi zagadnieniami zastanawiali się uczestnicy debaty pt. „CSR szansą dla MŚP?”, organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą, RaportCSR.pl oraz miesięcznik „Ekologia i rynek”.

Działania CSR, czyli społecznie odpowiedzialne, pomimo wzrostu świadomości na ich temat wśród przedsiębiorców są w Polsce traktowane często jako przejaw filantropii lub PR firmy. Natomiast tworzenie relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym staje się, obok wyników finansowych i jakości oferowanych usług, ważnym czynnikiem wzrostu konkurencyjności a co za tym idzie, przyczynia się do kształtowania przewagi nad innymi firmami co jest istotne dla MŚP.

Czego brakuje polskim firmom? Zapewne wiedzy – według raportu „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu” z 2012 roku przygotowanego przez redakcję Pulsu Biznesu na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu” zna zaledwie 31 proc. przedstawicieli firm działających w Polsce. Inicjatywą, której celem jest zmiana tego stanu jest cykl konferencji pod hasłem Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu” organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera polskie firmy we wdrażaniu strategii CSR, która powinna stanowić jeden z istotnych fundamentów ich działania. Przykładem może być realizowany przez PARP program „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ma on na celu wzrost świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, Urzędów Marszałkowskich oraz Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera. Pomoc ta zaczyna się od informowania o obszarach i korzyściach z CSR poprzez wdrażanie rozwiązań i realizację pilotażowych projektów MŚP.

Duże przedsiębiorstwa przykładem dla MŚP?

PKP_CARGOPrzykładem dla przedsiębiorców z sektora MŚP w działań CSR mogą być dobre praktyki stosowane już od lat przez duże firmy:

– PKP CARGO traktuje CSR systemowo i prowadzimy działania, by stał się kluczowym elementem strategii zarządzania spółką. Podejmujemy wiele inicjatyw w obszarze społecznej odpowiedzialności, szczególnie warte podkreślenia są działania z zakresu polityki pracowniczej. Przykładem jest m.in. projekt „Niezwykli ludzie PKP CARGO”, który zaangażował kilkaset osób w kraju – powiedział Roman Drążkowski, menedżer w biurze ds. zarządzania zasobami ludzkimi PKP CARGO SA

PKP CARGO kładzie duży nacisk na innowacyjność i oryginalność w zakresie polityki pracowniczej. Przykładem tych działań są obchody 10 – lecia spółki, które miały miejsce w 2012 roku. Spółka przygotowała wyprawę trekkingową dla swoich pracowników na najwyższy szczyt Europy – alpejski Mont Blanc. W projekcie uczestniczyło ośmiu pracowników spółki, w tym jedna kobieta. Wyprawa zakończyła się z sukcesem 29 lipca 2011 r., kiedy to na najwyższym szczycie Europy (Mont Blanc, 4810 m n.p.m.) zawisła flaga PKP Cargo. Kolejnym ciekawym projektem z okazji 10-lecia był konkurs „Niezwykli ludzie PKP Cargo” poszukujący wśród pracowników osoby o nietuzinkowych pasjach i zainteresowaniach. Zwycięzcą konkursu został, w drodze głosowania wśród wszystkich pracowników spółki, Dariusz Dobrucki, maszynista z Dolnośląskiego Zakładu Spółki, który w wolnych chwilach oddaje się pasji tworzenia origami modułowego. „Cargolove pikniki” – pod takim hasłem na terenie dziesięciu zakładów spółki w całej Polsce odbyło się dziesięć plenerowych imprez dla pracowników i ich rodzin. W imprezach uczestniczyli także klienci regionalni, władze samorządowe i dziennikarze.

– Istotą dużej globalnej firmy jest działanie lokalne, uruchamianie dobrych praktyk, pokazywanie właściwych kierunków i wartości. Działania te nie wymagają nakładów finansowych. Namawiam do myślenia o naturalnej symbiozie z lokalnymi społecznościami, popartej dialogiem oraz analizą potrzeb i oczekiwań, a efektywność kosztowa przyjdzie sama – podsumowała Anetta Jaworska –Rutkowska, Kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR.

Jeronimo Martins Polska działa według pięciu filarów CSR: Godny zaufania pracodawca, Godny zaufania partner handlowy, Godna zaufania jakość, Godny zaufania członek środowiska oraz Godny zaufania członek społeczeństwa. W ramach wspomnianych obszarów podejmuje liczne inicjatywy, wśród nich wymienić można program profilaktyki zdrowotnej dla pracowników, czy też zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących realizowane z Federacją Polskich Banków Żywności i Caritas. Sieć Biedronka mocno angażuje się w obszar społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspólnie z partnerami wprowadziła na rynek pierwszy w Polsce produkt z misją społeczną – kaszkę „Mleczny Start“, dostępną dla mniej zamożnej części społeczeństwa. Od wielu lat współpracuje z Caritas Polska i oddziałami diecezjalnymi instytucji. Przekazuje m.in. żywność oraz produkty przydatne w gospodarstwie domowym. Sieć jest również zaangażowana w organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Chorego w warszawskich szpitalach dziecięcych. Wspierała prace badawcze prowadzone na rzecz budowy sztucznego serca.

Działalność społecznie odpowiedzialna jest także domeną branży wydawnictw edukacyjnych, skupionych w Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki.
– Działalność wydawnicza w obszarze edukacji jest ściśle związana z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Przygotowanie podręczników wymaga nie tylko profesjonalizmu, ale wiąże się także z odpowiedzialnością za wpływ, jaki narzędzia edukacyjne mają na jakość nauczania. Akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, promocja wolontariatu pracowniczego, programy praktyk dla studentów, promowanie wysokich standardów etycznych w branży – to tylko niektóre z przykładów praktycznej realizacji misji społecznej odpowiedzialności. Świadomość społecznego wpływu działalności wydawnictw stała się impulsem do stworzenia wspólnych zasad dla całej branży. Kodeks Dobrych Praktyk podpisany wiosną 2012 roku, w którym sygnatariusze zobowiązali się do przestrzegania standardów etycznych w kontaktach ze szkołami, jest wyjątkowym przykładem samoorganizacji branży i potwierdzeniem, że zasady etyki nie powinny stać w sprzeczności z celami biznesowymi – mówi Bartosz Opaśnik, koordynator projektów z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych

Organizatorzy debaty: Krajowa Izba Gospodarcza, miesięcznik „Ekologia i rynek”, portal Raportcsr.pl.

Patron medialny: Super Biznes – ekonomiczny dodatek Super Expressu

Sponsor debaty: PKP CARGO S.A. – największy towarowy przewoźnik kolejowy w Polsce i drugi największy w Unii Europejskiej. Średnio każdego dnia jest uruchamianych blisko 1200 składów PKP CARGO. W 2012 roku spółka przewiozła niemal 117 mln ton ładunków. PKP CARGO może wykonywać samodzielne przewozy nie tylko w Polsce, ale także w Czechach, na Słowacji, w Austrii, w Niemczech oraz w Belgii.