David Evangelista: Akceptacja osób z niepełnosprawnością intelektualną daje światu ogromną korzyść

III Kongres ESG był okazją do spotkania z wieloma autorytetami. Wśród gości był David Evangelista, szef Olimpiad Specjalnych na Europę i Azję. 

– Zrównoważony rozwój to jedno z najistotniejszych zagadnień współczesnego świata. Do jego osiągnięcia konieczne jest jednak wzmacnianie więzi międzyludzkich, budowanie porozumienia pomiędzy ludźmi posiadającymi różne umiejętności, czy doświadczenia. Umiejętność akceptacji różnorodności, inkluzja i budowa współpracy – czyli działania, które mocno pokazuje ruch Special Olympics leżą u podstaw rozwiązania takich kwestii, jak zmiany klimatyczne, migracja czy geopolityka – podkreślił podczas III Kongresu ESG David Evangelista, President and Managing Director, Special Olympics Europe Eurasia.

Ciekawy głos w dyskusji o ESG Tomasza Wróblewskiego, szefa Warsaw Enterprise Institute

Rozmowa  Davidem Evangelistą odbyła się w trakcie III Kongresu ESG w Warszawie, który odbył się 31 stycznia 2024 r. Pytania zadawał red. nacz. portalu raportcsr.pl Tomasz Dereszyński.

Zobacz koniecznie cały wywiad:

KLIKNIJ: Serwis poświęcony III Kongresowi ESG znajduje się pod tym linkiem

III Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa były przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi postawiliśmy sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. To nie oznacza, że zapomnimy o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym – analizowaliśmy przez pryzmat zmian społecznych.