Dachser przyjął kolejnych stażystów i studentów

W ramach realizowanego przez firmę Dachser od kilku lat autorskiego programu stażowego oraz współpracy przy pierwszych w Polsce dualnych studiach logistycznych w WSL,  operator przyjął do swoich oddziałów kilkunastu młodych ludzi. Dachser niemal od początku swojej działalności w Polsce angażuje się w projekty promujące włączanie w programy nauczania zajęć praktycznych, dzięki którym młodzi ludzie są przygotowywani do realizowania swojej kariery zawodowej nie tylko w sposób teoretyczny.
Firma Dachser realizuje autorski program stażowy od 2010 roku. Na trwające dwa lata staże operator rekrutuje absolwentów szkół średnich, którzy chcą związać swoją przyszłość z logistyką. Firma zatrudnia wybranych młodych ludzi na umowę o pracę, mają więc oni wszystkie przywileje pracownicze wraz z pensją. Stażyści zaczynają od magazynu, następnie przechodzą do zespołu dyspozycji, spedycji, obsługi klienta, działu handlowego i reklamacji. Praca w każdym z działów trwa 3 – 4 miesiące. W ten sposób świetnie poznają firmę, procesy logistyczne oraz różne aspekty pracy w logistyce. Jednocześnie, wraz z kolegami uczestniczącymi w podobnych programach w innych krajach, zgłębiają swoją wiedzę, korzystając z platformy e-learningowej. Po ukończeniu stażu mają sporą szansę na zatrudnienie w Dachser.

„Właśnie zatrudniliśmy wszystkie osoby, które ostatnio ukończyły nasz staż, tak samo zresztą jak w roku ubiegłym” – mówi Agnieszka Józwik, dyrektor personalny w Dachser. „Zyskaliśmy w ten sposób pięciu świetnie przeszkolonych pracowników, z doskonałą znajomością naszej firmy i przekonaniem, że chcą kontynuować swoją karierę zawodową w Dachser. Wszystkie te osoby zostały zatrudnione w oddziałach, w których pracowały i na stanowiskach, które miały okazję wcześniej poznać. W ramach kontynuacji programu, w październiku przyjęliśmy na staż kolejnych  pięciu stażystów” – dodaje.

Pierwszy semestr studiów dualnych
Operator wraz z początkiem nowego roku akademickiego 2014/2015 przyjął pod swoje skrzydła dodatkowo sześciu studentów, którzy dostali się na pierwsze w Polsce studia logistyczne realizowane w systemie dualnym. Firma Dachser, mając dobre doświadczenia w pozyskiwaniu pracowników poprzez udział w ich kształceniu na Zachodzie Europy, realizuje wraz z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu pierwsze w Polsce logistyczne studia dualne.

„Przewagą konkurencyjną na rynku pracy absolwentów studiów dualnych będą nie tylko ukończone studia I stopnia i tytuł licencjata, ale również udokumentowany, 3-letni staż pracy w międzynarodowej, renomowanej firmie. Liczymy na to, że tak jak do tej pory, uda nam się zatrzymać ich w Dachser i zachęcić do kontynuowania rozwoju zawodowego w ramach naszych struktur” – wyjaśnia Agnieszka Józwik.
Studia dualne I stopnia trwają 6 semestrów i mają charakter niestacjonarny. Każdy semestr jest podzielony na dwie części: cześć teoretyczną czyli naukę w systemie akademickim na WSL oraz praktyczną pracę w określonym oddziale firmy logistycznej, gdzie studenci będą zatrudnieni jako stażyści. W programie studiów oprócz podstawowych przedmiotów, rekomendowanych przez WSL, znalazły się także fakultety zaproponowane przez pracodawcę. Wiele z przedmiotów prowadzonych jest w języku angielskim.