Czynniki ESG w strategii biznesowej i codziennych działaniach

Przeciwdziałanie zmianom klimatu to globalne wyzwanie, a zarazem ogromny sprawdzian z odpowiedzialności dla przedsiębiorstw. Dziś bowiem kwestie środowiskowe i odpowiedzialność społeczna przestają być tylko elementem kreowania wizerunku, a zaczynają być podstawą myślenia o tym, jak tworzyć finansową i pozafinansową wartość. W obszarze ochrony środowiska firmy powinny się wzajemnie inspirować i motywować, ponieważ na horyzoncie pojawił się wspólny cel – walka o dobro naszej planety. Dlatego też Żabka chce promować zrównoważony styl życia, pozytywnie oddziaływać na otoczenie, wzmacniać kulturę równych szans, wdrażać najlepsze praktyki zarządcze i podejmować działania związane z dekarbonizacją oraz cyrkularnością na rzecz naszej Zielonej Planety.

 

Nowe ambitne cele, a także priorytety i zobowiązania strategiczne Żabki na najbliższe lata zostały zdefiniowane w kompleksowej Strategii Odpowiedzialności (więcej o strategii: Strona główna – Raport Odpowiedzialności Żabka Polska). Są wśród nich m.in.: zwiększenie poziomu satysfakcji klientów tak, aby Żabka była ich pierwszym wyborem; podwojenie sprzedaży produktów żywieniowych marki własnej promujących zdrowy i zrównoważony styl życia (do 2025 r.); zmniejszenie o 25% wagi marnowanej żywności w operacjach własnych i sklepach, w porównaniu do roku bazowego 2020, a docelowo, zmniejszenie jej o połowę po 2025 r.

Sieć zamierza podnieść poziom satysfakcji współpracujących z nią franczyzobiorców tak, aby Żabka została uznana za najlepszy model franczyzowy w Polsce do 2025 r. oraz zwiększyć zaangażowanie pracowników tak, by do 2025 r. znaleźć się  w TOP25 najlepszych pracodawców wg badania Instytutu Gallupa.

Przed Żabką też lata intensywnej pracy nad dekarbonizacją łańcucha wartości i cyrkularnością – sieć do 2025 r. chce osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresie 1 i 2 oraz ograniczyć intensywność emisji gazów cieplarnianych w sklepach (zakres 3). Już dziś  udowadnia, że obrana przez nią droga redukcji emisji gazów cieplarnianych i podjęte zobowiązania to realny plan – sieć jest bowiem pierwszą firmą w Polsce i pierwszą siecią spożywczą w regionie Środkowej Europy, której cele redukcji emisji zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets . Zgodnie z oceną SBTi, ustanowione przez Żabkę cele klimatyczne, wpisują się w najbardziej ambitne postanowienie Porozumienia Paryskiego, zakładające ograniczenie ocieplenia klimatu na poziomie 1,5°C w porównaniu z epoką preindustrialną.

Żabka Polska znalazła się również w gronie 1 proc. światowych firm, które najlepiej integrują czynniki ESG w swoich strategiach i operacjach. Dzięki współpracy wielu osób z różnych departamentów firmy, Żabce udało się osiągnąć istotny  wzrost oceny EcoVadis z roku na rok – sieć zanotowała skok od brązu do platyny. To najwyższe możliwe do zdobycia wyróżnienie! Żabka udowodniła jak poważnie traktuje swoje zobowiązania zawarte w raporcie odpowiedzialności, poprawiając swoją ocenę w każdym wymiarze – środowisko, miejsce pracy i prawa człowieka, etyka czy odpowiedzialne zakupy. W obszarze zarządzania redukcją śladu węglowego Żabka jest liderem, z najlepszym w swojej klasie systemem zarządzania śladem węglowym oraz ambitnymi celami redukcyjnymi.

Choć Żabka, jako spółka prywatna, nie jest zobowiązana wymogami formalnymi do raportowania informacji niefinansowych (ESG), od kilku lat informuje o podejmowanych przez siebie działaniach w tym obszarze. Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” za 2020 r. został sporządzony zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative (GRI) i poddany niezależnej zewnętrznej weryfikacji. Publikacja otrzymała też nagrodę główną w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju w Konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2021.