Czy kampania Zielony ślad zaktywizuje polskie firmy?

Nowy projekt społeczny, o nazwie “Zielony ślad”, zainicjowała fundacja Carbon Footprint wraz z marką Columbus dla Biznesu. “Zielony ślad”, mający na celu inspirowanie przedsiębiorców do podejmowania działań proklimatycznych, został uroczyście zainaugurowany 8 października br., podczas międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit.

Polskie firmy, które dostosowują swoją działalność do ograniczenia śladu węglowego, mogą połączyć siły w ciekawym projekcie “Zielony ślad”. Jego pomysłodawcą jest krakowska Fundacja Carbon Footrpint, która od kilku lat zajmuje się budowaniem świadomości ekologicznej społeczeństwa, a mecenasem projektu – marka Columbus dla Biznesu.

W ramach działalności Carbon Footprint Foundation obserwujemy, że poziom świadomości naszego społeczeństwa w zakresie zmian klimatycznych z każdym rokiem wzrasta – wyjaśnia Agnieszka Rozwadowska, Prezeska Carbon Footprint Foundation. – Jednak konsumenci coraz częściej szukają liderów zmian, większych podmiotów, które już wdrożyły prośrodowiskowe nawyki. Projekt “Zielony ślad” jest właśnie odpowiedzią na te potrzeby. Firmy, które tworzą swój biznes w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju, będą w tym projekcie inspirować innych do tego rodzaju zamian. Z kolei każdy partner, który dołączy do projektu, zaprezentuje się coraz bardziej świadomym konsumentom jako firma społecznie odpowiedzialna.

Korzyści z przystąpienia do projektu jest bardzo wiele. Wśród najważniejszych należy wymienić m.in.: realny wpływ na środowisko, oszczędności (poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa), zwiększenie zaufania konsumentów i inwestorów, większą odporność na regulacje prawne i zabezpieczenie rozwoju firmy w przyszłości.

Partnerem projektu “Zielony ślad” jest m.in. firma Szept Szum, zajmująca się marketingiem odpowiedzialnym społecznie.

Od początku naszej współpracy z Fundacją Carbon Footprint zależało nam na inicjowaniu projektów, które będą miały realny wpływ na zmiany zachodzące w strategiach biznesowych firm, z jakimi przyjdzie nam współpracować. Projekt „Zielony ślad” jest nie tylko odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata, ale przede wszystkim ma być bodźcem do inicjowania dobrych zmian, stymulatorem podejmowania i tworzenia nowych rozwiązań, dzielenia się nimi z innymi w celu osiągnięcia synergii w zakresie redukcji śladu węglowego. To zupełnie nowa przestrzeń do rozumienia tych małych śladów, które dzięki wzajemnej motywacji mogą wywołać znaczące zmiany w zakresie budowania biznesu opartego na zrównoważonym rozwoju komentuje Anna Domin, współwłaścicielka pierwszej agencji marketingowej w duchu zero waste – Szeptszum.

Szczegółowe informacje nt. przystąpienia do “Zielony śladu” są dostępne na stronie projektu.

Źródło: Carbon Footprint Foundation