CSR w wydaniu polskich e-kantorów

Kantory internetowe podobnie jak inne podmioty funkcjonujące w branży finansowej angażują się w działania CSR. Niestety, społeczna odpowiedzialność biznesu częściowo traktowana jest przez nie jako fasadowy sposób na poprawienie wizerunku.
Tymczasem misją przedsiębiorstw, w tym i kantorów internetowych, powinno być podejmowanie prób pozytywnego wpływu zarówno na społeczeństwo, jak i środowisko oraz znalezienie odpowiedniego środka na budowanie biznesu zgodnego z ideą CSR.

Działania CSR w Polsce przeważnie podejmowane są przez firmy, które chcą wyróżnić się na rynku, lub zrobić to, co robi także konkurencja. Idea prawdziwej odpowiedzialności społecznej głosi, że musi ona być adekwatna do profilu działalności i możliwości, jakie daje budżet danej firmy.

W przypadku niektórych podmiotów trzeba poświęcić chwilę, aby przekonać się czy np. sponsoring narodowej reprezentacji w piłce nożnej to jedynie wpłata kilkuset tysięcy złotych na konto PZPN, czy może jest to faktyczna działalność na rzecz propagowania sportu. Może lepszym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie sportowych wyjazdów wakacyjnych dla wszystkich podopiecznych np. z zielonogórskich sierocińców? – rozważa Marcin Lewicki, Prezes Kantor77.pl

W Polsce można znaleźć wiele pozytywnych przykładów działalności e-kantorów w zakresie CSR. Jedną z takich akcji jest „Przedsiębiorcza Sówka-Złotówka”. Głównym jej celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej i promocja idei przedsiębiorczości wśród najmłodszych – u dzieci w wieku przedszkolnym.

Do tej pory udało nam się przeszkolić 7 grup, po 30 dzieci każda. Po wakacjach wracamy z kolejną edycją „Przedsiębiorczej Sówki-Złotówki”, ponieważ dotarły do nas pozytywne opinie rodziców i to nie tylko tych, których dzieci wzięły udział w akcji – mówi Marcin Lewicki.

Do każdej z grup wysyłane są zawsze dwie osoby – wykwalifikowane przedszkolanki z wieloletnim doświadczeniem, które są odpowiednio przeszkolone przez Kantor77.pl odnośnie kwestii, które należy dzieciom wytłumaczyć. Nauczycielki ułożyły odpowiednie programy, które zostały przez firmę zaakceptowane. Dla przedszkolaków przygotowano odpowiednie materiały, takie jak świnki skarbonki, kredki, małe piłki plażowe, ulotki informacyjne oraz list do rodziców, zawierający uzasadnienie i genezę akcji.