CSR w polskich mediach – bilans roku 2014

Według raportu NEWTON Media w 2014 roku na temat CSR ukazało się ponad 15,5 tys. publikacji, z czego ponad 90% materiałów opublikowano w internecie, a 10% w prasie tradycyjnej. Wartość publikacji w ubiegłym roku określa się na poziomie blisko 39 mln zł.

NEWTON Media zbadała jak w 2014 roku w polskich mediach postrzegany był temat społecznej odpowiedzialności biznesu. W celu przeprowadzenia badania, spośród publikacji, jakie ukazały się w całym 2014 roku w prasie i na portalach internetowych, wyselekcjonowano te, w których była mowa o CSR, społecznej odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialnym biznesie. W badanym okresie na ten temat ukazało się 15 562 publikacji, najwięcej w październiku (1703).

Wśród tytułów prasowych najczęściej temat CSR poruszały: Gazeta Finansowa (188), Puls Biznesu (116), a także Dziennik Gazeta Prawna (99), Rzeczpospolita (90) oraz Gazeta Wyborcza (71). Szczególnie chętnie na tematy związane z CSR pisały dzienniki ogólnopolskie – 430 publikacji (27,42%). Zagadnieniami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu często zajmowały się także tytuły prasy regionalnej (24,11%), a także prasy ekonomicznej (22,77%). Tematem CSR w mniejszym stopniu zajmowała się prasa branżowa (15,88%) oraz tygodniki opinii (8,55%).

Głównym tematem publikacji były kwestie związane z popularyzacją działań CSR. Wśród najpopularniejszych stwierdzeń pojawiały się m.in.: „CSR to już oczywistość“; „Polacy są gotowi na odpowiedzialny biznes“; „Sukces firm leży w odpowiedzialności“. Wprawdzie działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu traktowane są jako aktywności non-profit, warto jednak poznać jaka byłaby wartość publikacji na temat CSR w mediach, gdyby przełożyć je na przelicznik finansowy.

W podsumowaniu za 2014 rok wartość publikacji wyniosła 38 934 550 zł, z czego największy ekwiwalent przypada na grudzień (6 180 860 zł), a najmniejszy na lipiec (1 799 348 zł).