CSR w Dubaju- reakcja na zmiany

Nowe badanie przeprowadzone przez Dubajską Izbę Handlowo-Przemysłową i Centrum Odpowiedzialnego Biznesu pokazuje jak rozwija się CSR w największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Miasto bardzo szybko zareagowało na pandemię, chroniąc zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie mieszkańców oraz wdrażając procesy, zapewniające ciągłość biznesową.

Jak czytamy na portalu informacyjnym Design Middle East, przejście firm do pracy zdalnej przebiegało bezproblemowo dzięki wielu czynnikom, takim jak gotowość cyfrowa, zaawansowana infrastruktura IT i pracownicy, posiadający wiedzę na temat technologii cyfrowej. Organizacje podkreśliły znaczenie odpowiedzialnych kierowników w zapewnianiu bezpieczeństwa pracowników podczas pracy z domu. Jednocześnie zwróciły uwagę na interakcję między współpracownikami oraz dobre samopoczucie fizyczne i emocjonalne. Dubaj bardzo płynnie dostosował się do warunków, jakie narzuciła pandemia, dbając przy tym o rozwój przedsiębiorstw, nowej technologii i dobrobyt pracowników.

W odpowiedzi na ograniczenia, dotyczące bezpośrednich spotkań i wydarzeń, firmy szybko dostosowały się, przenosząc wolontariat pracowniczy na platformy cyfrowe. Pomogło to w odkrywaniu nowych sposobów udzielania pomocy i unowocześnieniu stosowanych rozwiązań.

Badanie, analizujące reakcje przedsiębiorstw na pandemię, jest kontynuacją raportu, opublikowanego przez Dubai Chamber, zatytułowanego „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Dubaju: praktyki, wyzwania i możliwości”. Pokazuje on, że coraz więcej firm jest teraz spójnych i systematycznych w podejściu do CSR. To może być obiecujące, ze względu na wzrost znaczenia możliwości i innowacji, związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Według badania, ponad połowa organizacji miała formalną politykę CSR i dedykowany dział lub urzędnika do zarządzania CSR. Wśród organizacji, które wzięły udział w badaniu CSR 2019, 62 proc. respondentów wskazało na bardzo dojrzałe podejście do zaangażowania pracowników, a odsetek ten wzrósł do 70 proc., w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa. Wyniki te zwracają uwagę na rosnące znaczenie tych aspektów, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, związane z pandemią. Zdrowie, bezpieczeństwo, higiena miejsca pracy i nowoczesne technologie stały się kluczem do prowadzenia efektywnego przedsiębiorstwa, nie tylko w Dubaju.

Wyniki zawarte w raporcie pokazują, że ulepszanie społeczności było głównym czynnikiem motywującym do podejmowania inicjatyw CSR dla 80 proc. firm, podczas gdy poprawa przychodów była najmniej istotna. Oprócz tego, ponad połowa organizacji zgłosiła marginalny lub znaczny wzrost wydatków na CSR w ciągu ostatnich trzech lat. Sytuacja w Dubaju bardzo dobrze pokazała, jak kryzys wpłynął na rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydaje się, że będzie ona pełnić coraz ważniejszą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i ustalaniu strategii biznesowej. Jak będzie w rzeczywistości, biorąc pod uwagę również inne państwa, przekonamy się już niedługo.

Agata Olszewska

Źródło: Design Middle East