CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Baza wiedzy z zakresu CSR/ESG/pojęcia, definicje, przepisy

CSR (ang. corporate social responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu)

Jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa podczas budowania strategii biznesowej uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska oraz dbają o relację z różnymi grupami interesariuszy, a przede wszystkim z pracownikami.

Ich postępowanie jest przejrzyste i etyczne, a także przyczynia się do rozwoju i dobrobytu całego społeczeństwa.