CSR na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach: 7-9 maja 2014 r.

W czasie kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego Organizatorzy podkreślają wagę działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) , promując wiedzę i dobre praktyki w tym zakresie – przede wszystkim poprzez przykłady ciekawych i skutecznych działań.
Poniżej przedstawiamy cztery wybrane przez Organizatorów  inicjatywy, które są uznali za warte wsparcia i . Różni je cel i skala przedsięwzięć, łączy ciekawy pomysł, a także konsekwencja i pasja włożone w codzienną pracę. Organizacje te są polecane przez Organizatorów Forum jako warte wsparcia darowizną:

Fundacja ISKIERKA

Jest organizacją pożytku publicznego zajmującą się budowaniem systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin.
W tym roku Fundacja Iskierka rozpoczyna remont i doposażenie Oddziału Onkologii, Hematologii i Chemioterapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, w którym pomogą w ramach wolontariatu pracownicy Grupy Kopex S.A. To projekt, który jest przykładem efektywnej współpracy biznesu i organizacji pozarządowej.
Drugim priorytetem jest wymiana łóżek na trzech dziecięcych oddziałach onkologicznych na Śląsku. To podstawowa potrzeba, jeśli chodzi o komfort długotrwałej hospitalizacji. Pierwsze kilkanaście łóżek już w marcu i kwietniu trafiło na Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu.

Fundacja ISKIERKA
ul. Daimlera 2
Warszawa 02-460
ING Bank Śląski nr: 16 1050 1588 1000 0023 0023 0170
www.fundacjaiskierka.pl

Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka to organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, działający od 13 lat ogólnopolski projekt pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same.
Wolontariusze Szlachetnej Paczki w 2013 roku dotarli do 17 684 potrzebujących rodzin.
Organizacja projektu finansowana jest obywatelsko dzięki wpłatom osób indywidualnych, grantom oraz darowiznom od firm.

Stowarzyszenie WIOSNA
ul. Starowiślna 21/3, Kraków 31 – 038
PKO BP nr: 22 1020 2892 0000 5802 0469 5146
Tytułem: Więcej PACZKI – Darowizna
www.szlachetnapaczka.pl

Dom Aniołów Stróżów

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży “Dom Aniołów Stróżów” od 20 lat działa w Katowicach, gdzie rocznie wspiera ok. 100 dzieci w świetlicach i klubie terapeutycznym, 400 dzieci na ulicach i podwórkach oraz 80 rodzin w Poradni Rodzinnej.
To tutaj mogą spotkać przyjaciół, w spokoju odrobić lekcje, wziąć udział w zajęciach edukacyjnych i korepetycjach, zjeść ciepły posiłek, uzyskać pomoc psychologa lub pedagoga. Tutaj uczą się pracować i wierzyć we własne siły i możliwości. Tu rozwijają swoje pasje i talenty, zyskują przyjaciół i budują dojrzałe relacje. Najstarsi z podopiecznych stają się wolontariuszami, pomagając młodszym i działając na rzecz Stowarzyszenia.
– Dajemy wędkę, a nie rybę! – apelują animatorzy tego projektu. – Przekazując regularnie określoną kwotę pieniędzy, pomagasz nam pomagać mądrze i systematycznie. Zostań Mecenasem jednej ze Świetlic Terapeutycznych dla dzieci!

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice
ING Bank Śląski nr: 36 1050 1214 1000 0022 4957 0207
www.anioly24.pl

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji SOKOLNIA

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sokolnia im. Ryszarda Kafanke w Chorzowie jest klubem z trzema sekcjami (akrobatyka sportowa, gimnastyka sportowa i szermierka) i z wartymi uwagi osiągnięciami sportowymi. Zawodnicy Sokolni to w większości młodzi i bardzo młodzi mieszkańcy Chorzowa i okolicznych miast aglomeracji górnośląskiej.
Sokolnia jako klub już po raz trzeci uzyskał Tytuł Najlepszego Klubu Akrobatycznego w Polsce. Jego zawodnicy są mistrzami Polski w kategoriach senior, junior oraz junior młodszy. Dziewięciu z nich otrzymało powołanie na Mistrzostwa Świata w Paryżu (w lipcu br.), co jest – rzecz jasna – powodem do dumy, ale znacznie obciąży finanse klubu.
Sportowcy z Sokolni dający z siebie tak wiele ćwiczą w trudnych warunkach – w hali przy ul. Mazurskiej w Chorzowie, która pilnie wymaga remontu (m.in. dachu, szatni i łazienek). Tymczasem dotacja wystarcza jedynie na pokrycie bieżących kosztów utrzymania. Klub apeluje także o pomoc w zakupie dresów sportowych, w których zawodnicy z Chorzowa mogliby reprezentować miasto i sponsora.

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji
SOKOLNIA
im. Ryszarda Kafanke
ul. Mazurska
41-503 Chorzów
PKOBP Oddział 1 w Bytomiu nr: 61 1020 2368 0000 2702 0370 9078
www.sokolnia.pl