CSR Masters w akcji

Dokładnie rok temu zakończyła się II edycja ogólnopolskiego konkursu dla studentów CSR Masters – działaj z Henklem! Trzy zwycięskie zespoły otrzymały granty w wysokości 5 000 złotych na realizację zgłoszonych przez siebie projektów społecznych. Dzięki tym środkom udało się zorganizować zajęcia z zapobiegania cyberprzestępstwom, kurs samoobrony, piknik rodzinny z warsztatami udzielania pierwszej pomocy i przeprowadzić konkurs inżynierski dla studentów a także zbudować robota zachęcającego do aktywności fizycznej.

CSR Masters – działaj z Henklem! to konkurs skierowany do studentów polskich uczelni wyższych na projekty o tematyce prospołecznej, ekologicznej, edukacyjnej lub kulturalnej. Jego celem jest wzbudzanie w młodych ludziach zainteresowania tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. W II edycji konkursu, której finał miał miejsce na początku 2018 r., zwyciężyły trzy projekty. Laureatami zostali: studenci z jednostki OSP Wielmoża, autorzy projektu #Reaguj#Działaj#Pomagaj, studenci Politechniki Rzeszowskiej, pomysłodawcy projektu Skybot oraz studenci Politechniki Gdańskiej, którzy przedstawili projekt konkursu dla inżynierów EBEC Challenge Gdańsk.

W ramach projektu #Reaguj#Działaj#Pomagaj zostały przeprowadzone trzy osobne działania edukacyjne dla społeczności lokalnej. Pierwszym z nich był Piknik Rodzinny, podczas którego odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prelekcje dla dzieci i młodzieży na temat postępowania w przypadku kradzieży, wypadku czy też pożaru oraz liczne gry i konkursy. Kolejnym punktem w agendzie projektu był bezpłatny kurs samoobrony przeprowadzony pod okiem doświadczonych instruktorów. Ponadto zorganizowano zajęcia
z zapobiegania cyberprzestępstwom dla wszystkich klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielmoży, które poprowadziła Joanna Czechowska – wieloletnia policjantka, znana szerszej publiczności z roli w serialu kryminalnym W-11.

Studenci Politechniki Rzeszowskiej przeznaczyli środki zdobyte w konkursie CSR Masters – działaj z Henklem! na budowę półautonomicznego robota oraz dedykowanej do niego opaski sterującej. Skybot – bo tak nazwano urządzenie – zachęca dzieci do aktywności fizycznej i umysłowej. Najmłodsi mogą samodzielnie złożyć go z modułów i wprawiać w ruch ruchem własnego ciała, gdyż robot poruszany jest za pośrednictwem sygnałów odbieranych z bransoletki osoby, która wykonuje w tym czasie ćwiczenia fizyczne. Dzięki temu projektowi studenci mogą realizować dwa cele: zachęcać najmłodszych do podejmowania aktywności fizycznej oraz zainteresować ich robotyką i programowaniem. Na temat projektu studentów Politechniki Rzeszowskiej pojawiło się wiele publikacji w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych, co potwierdza jego innowacyjność.

Z kolei członkowie Stowarzyszenia Studentów BEST Gdańsk zorganizowali konkurs EBEC Challenge Gdańsk w ramach European BEST Engineering Competition. Jest to konkurs dla studentów kierunków inżynierskich, którego celem jest sprawdzenie wiedzy teoretycznej w praktyce. Ma kreować wizerunek inżyniera XXI wieku – osoby kreatywnej, posiadającej szeroką wiedzę oraz otwartej na współpracę z osobami z kraju i zagranicy. W rywalizacji wzięło udział 12 drużyn. Jednym z zadań było przedstawienie propozycji rozwiązania wykorzystującego drony do dystrybucji paczek. Oprócz wykazania się wiedzą zdobytą podczas studiów, uczestnicy mieli szansę zdobyć praktyczne doświadczenie, którego oczekują potencjalni pracodawcy.

„Projekty zrealizowane w ramach konkursu CSR Masters – działaj z Henklem! udowadniają, że studenci są coraz bardziej świadomi problemów społecznych i chcą podejmować działania w celu ich rozwiązywania. Kluczem do sukcesu są tu odpowiednia wiedza i motywacja. Potrzebne jest także odpowiednie ukierunkowanie i wsparcie finansowe z zewnątrz. Ogromnie się cieszymy, że inicjatywa Henkla stała się katalizatorem tak wspaniałych pomysłów” – mówi Karolina Szmidt, dyrektor HR w firmie Henkel Polska.