COTY wspiera nowy projekt Fundacji DKMS „Naszpikuj się wiedzą”

Już od dziewięciu lat Coty Polska aktywnie wspiera działalność fundacji DKMS w propagowaniu idei oddawania komórek macierzystych. Przy okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Dawcy Szpiku Fundacja DKMS rozpoczęła projekt edukacyjny „Naszpikuj się wiedzą”, inicjując tym samym Tydzień Świadomości Dawstwa Szpiku.

Firma Coty wraz ze swoimi markami aktywnie włącza się w promowanie działań społecznie
odpowiedzialnych. Z DKMS współpracuje od początku działalności Fundacji w Polsce, konsekwentnie
wspierając ją w działaniach dążących do regularnego powiększania grona zarejestrowanych dawców
oraz zwiększania świadomości na temat problemu nowotworów krwi w Polsce. Od tego czasu w bazie
Fundacji DKMS zarejestrowanych jest ponad 1 200 000 Dawców szpiku i krwiotwórczych komórek
macierzystych.

Dziewięciu na dziesięciu Polaków (89%) słyszało o dawstwie szpiku i komórek macierzystych. Choć
większości społeczeństwa ten termin nie jest obcy, to jednak ponad dwie trzecie Polaków (68%) nie
wie, co tak naprawdę oznacza. Mimo niewiedzy na temat metod pobierania szpiku i komórek
macierzystych, czterech na pięciu Polaków deklaruje, że jest zwolennikiem idei dawstwa szpiku (raport
TNS Polska dla Fundacji DKMS). To właśnie te statystyki zainspirowały projekt edukacyjny „Naszpikuj
się wiedzą”. W ramach projektu rozpowszechniana jest wiedza na temat oddawania
szpiku i komórek macierzystych.

COTY z dumą i zaangażowaniem od wielu lat wspiera Fundację DKMS, która pełni bardzo ważną funkcję informacyjną i zachęca do dialogu społecznego na temat raka krwi. Aktywność takich fundacji jest szczególnie istotna, ponieważ społeczeństwo potrzebuje dostępu do rzetelnej wiedzy. To właśnie dzięki niej i zwiększeniu świadomości społecznej możemy mieć realny wpływ na zwiększenie się liczby
potencjalnych dawców w Polsce a tym samym na potencjalnie większą ilość uratowanych pacjentów.
– komentuje Aleksandra Kujawska, Senior Director ds. Korporacyjnych Europy Wschodniej i Rosji
w COTY Inc.

Coty jest jedną z największych na świecie firm kosmetycznych, której głównym celem jest docenianie
oraz wyzwalanie piękna konsumentów. Firma angażuje się w wiele akcji oraz projektów charytatywnych, a działania w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na stałe wpisały się w jej strategię.