Corporate community involvement (CCI)

Corporate community involvement (CCI)

Społeczne zaangażowanie biznesu, które skupia się na uwarunkowaniach najbliższego otoczenia i działa wedle zasady: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. CCI jest najbardziej widoczną częścią programów realizowanych w ramach corporate social responsibility. Obejmuje działania finansowe oraz rzeczowe, które wspierają cele społeczne.