COP26 w Glasgow: Pakt klimatyczny przyjęty – najważniejsze punkty porozumienia

Elektrownia węglowa
fot. Pixabay.com

Pakt Klimatyczny Glasgow jest pierwszą w historii umową klimatyczną, w której wyraźnie zaplanowano ograniczenie węgla, najgorszego paliwa kopalnego dla gazów cieplarnianych.

Porozumienie z COP26 nawołuje do pilniejszych cięć emisji i obiecuje więcej pieniędzy dla krajów rozwijających się – aby pomóc im przystosować się do zmian klimatu.

Kraje poproszono o ponowne opublikowanie do końca przyszłego roku swoich planów działań na rzecz klimatu, z ambitniejszymi celami redukcji emisji do 2030 r.

Położono nacisk na potrzebę zwiększenia przez kraje rozwinięte przekazywania pieniędzy państwom biedniejszym cierpiącym z powodu skutków zmian klimatu, poza obecny cel 100 miliardów dolarów rocznie.

Zaplanowano wzrost – choć nie podwojenie – środków na pomoc biedniejszym krajom w adaptacji do zmian klimatu.

Po raz pierwszy do globalnego porozumienia klimatycznego wpisano nazwę “węgiel” ale
złagodzono ton finalnego porozumienia. Pierwotnie w projekcie zapisano zobowiązanie do „wycofania” węgla. Jednak ostatecznie wpisano zobowiązanie do stopniowego „wycofywania” się z węgla.

Kolejne rozmowy klimatyczne odbędą się podczas przyszłorocznego szczytu klimatycznego w Egipcie.