Co konsument sądzi o odpowiedzialnym biznesie?

SGS10 września 2013r. w Warszawie odbędzie się konferencja – BAROMETR CSR. Czyli co polski konsument sądzi o odpowiedzialnym biznesie? Spotkanie organizowane przez SGS Polska będzie okazją do ogłoszenia wyników pierwszej edycji cyklicznego badania opinii konsumentów w obszarze odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

W Polsce od kilku lat idea odpowiedzialnego biznesu zyskuje na znaczeniu, ale SGS Polska uważa, że wciąż brak kompletnej analizy wpływu tych działań na rynek i zachowania klientów. Jak działania firm w obszarze CSR postrzegają polscy konsumenci? Czy rosną ich oczekiwania wobec społecznego zaangażowania firm? Na te i inne pytania odpowiedzieć ma konferencja organizowana przez SGS Polska.

SGS Polska zaprasza na spotkanie prezentujące  kluczowe wyniki pierwszej edycji – realizowanego wspólnie z Domem Badawczym Maison – cyklicznego badania opinii konsumentów w obszarze CSR w Polsce. Celem konferencji jest przybliżenie opinii różnych profili polskich konsumentów na temat odpowiedzialnego biznesu i komunikowania o prowadzonych w tym zakresie działaniach. Firma chce także zachęcić do wspólnej dyskusji na temat wniosków płynących z obrazu polskiego konsumenta w aspekcie działań CSR.

BAROMETR CSR, to badanie z uwzględnieniem segmentacji konsumentów, które prezentuje rozbudowany profil konsumentów. Taki sposób przedstawienia danych, pozwoli poznać oczekiwania i zachowania konsumentów związane z CSR – klucz do zrozumienia motywów ich działań. Segmentacja pozwala także, na wyodrębnienie grup konsumentów podobnych do siebie ze względu na postawy, wartości i motywy, co ma duże znaczenie w kontekście prowadzonych przez firmy działań CSR.

Patroni medialni spotkania: odpowiedzialnybiznes.pl, PRoto, BIZON (Radio PIN), MARKETER+ oraz Marketing przy Kawie.

Źródło: SGS Polska.