Co możesz zrobić dla lasów? – konkurs WWF

WWF ogłosił konkurs na wykonanie wizualizacji projektu outdoorowej instalacji, promującej zrównoważoną gospodarkę leśną i zarządzanie lasami z dbałością o przyrodę. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na terenie Warszawy. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. 

Konkurs skierowany jest do studentów kierunków artystycznych, architektonicznych oraz wzornictwa, a także wszystkich osób kreatywnych, zafascynowanych sztuką, którym bliska jest idea ochrony przyrody.

Chcemy, aby instalacja stworzona w ramach konkursu promowała zrównoważoną gospodarkę leśną i zarządzanie lasami z dbałością o przyrodę. Liczymy na to, że zgłoszone prace pokażą, iż dary, które otrzymujemy od lasów, są o wiele mniej oczywiste niż meble i papier. Myślmy o lesie jak o sile, z której nieprzerwanie korzystamy i jest ciągle wokół nas” – podkreśla członkini jury konkursowego, dr Olga Poleszczuk-Tusińska, specjalistka ds. ochrony przyrody w WWF Polska.

 

WWF zależy na tym, aby projekt wykorzystywał między innymi materiały z drewna i drewnopochodne z certyfikatem z FSC.

FSC jest najbardziej zaufanym systemem certyfikacji gospodarki leśnej. Standardy certyfikatu wymagają zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrony obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej” – zauważa członek jury konkursowego, dr inż. Marek Rzońca, koordynator FSC w Polsce ds. leśnictwa.

 

Konkurs jest elementem kampanii na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej przez Fundację WWF Polska – „Bez lasów będziemy w lesie”. Chcemy edukować o lesie i zarządzaniu nim, przybliżać go ludziom. Chwytajmy za serca i skłaniajmy do przemyśleń!

Lasy to nie tylko drzewo, to znacznie więcej, to tereny wokół lasów, to cała związana z nim warstwa kulturowa, przyrodnicza i ekonomiczna. Ogromnie ważne jest, abyśmy jako społeczeństwo uświadomili sobie, jak istotny jest on dla nas, i jak ważna jest zrównoważona gospodarka jego zasobami” – mówi członkini jury konkursowego, Agnieszka Polinski (Wiczuk), CEO/projektantka Memola Lab. UG.

 

W konkursie przewidziano dwie nagrody. Wyniki jury ogłosi 9 maja:

  • I nagroda to realizacja zwycięskiego projektu instalacji na terenie Warszawy. Autor zwycięskiego projektu weźmie udział w realizacji instalacji, sprawując nad nią nadzór merytoryczny i artystyczny.
  • II nagroda to 10 wyróżnionych przez jury projektów, które wraz z projektem zwycięskim zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Warszawie.
  „Dołączyłem do grona jurorów, ponieważ problem ochrony lasów jest bardzo ważny wszędzie, ale dla mnie szczególnie obecnie w Polsce. Projektanci zajmują się rozwiązywaniem problemów i często myślą niekonwencjonalnie. Konkurs dla projektantów jest więc dobrym sposobem na propagowanie tej idei” – podkreśla członek jury konkursowego, prof. Michał Stefanowski, projektant, wykładowca na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie.

 

Więcej informacji o konkursie: https://www.wwf.pl/zrownowazona-gospodarka-lesna