Chemicy Dzieciom aktywnie promują dobroczynność

Włocławska spółka z Grupy ORLEN zorganizowała wyjątkową inicjatywę charytatywną, w którą zaangażowali się jej pracownicy. Akcja „Chemicy Dzieciom” to zmagania sportowe, których celem było zachęcenie zespołu ANWILU do aktywnego spędzania czasu, ale przede wszystkim promowanie dobroczynności.

Zespół ANWILU rywalizował między sobą w kategorii pokonania jak największej ilości kroków. Nagrodą była możliwość wskazania wybranej przez siebie lokalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, na rzecz której ANWIL przekaże wsparcie finansowe w wysokości: 25.000 zł za I miejsce, 15.000 zł za II miejsce oraz 10.000 zł za III miejsce.

Do akcji włączyły się 32 drużyny liczące po 5 osób, co oznacza, że sportowe wyzwanie podjęło aż 160 pracowników spółki. Rywalizacja rozpoczęła się 8 czerwca i trwała 5 dni. Zwycięskie drużyny zostały już wyłonione, a wywalczone przez siebie wsparcie finansowe postanowiły przekazać na rzecz takich lokalnych jednostek jak: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza “Maluch”, Integracyjny Dom Dziecka “Paulinka” oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Jasnej / Łubnej we Włocławku.

Inicjatywa „Chemicy Dzieciom” jest przykładem na to, że dzięki naszej mobilizacji możemy w prosty sposób pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Zaangażowanie naszych pracowników było naprawdę imponujące. Kolejny już raz udowodnili, że chcą i lubią pomagać – mówi Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

To nie pierwsza dobroczynna inicjatywa pracowników ANWILU W ramach działania korporacyjnej Fundacji „ANWIL dla Włocławka” w spółce już od kilku lat funkcjonuje wolontariat pracowniczy. Polega on na dofinansowaniu inicjatyw zgłaszanych przez wolontariuszy-pracowników (oraz byłych pracowników), którzy nie tylko są pomysłodawcami akcji, ale również sami aktywnie w nich uczestniczą. Działania dedykowane są m.in. organizacjom pozarządowym, placówkom opiekuńczo-wychowawczym i wychowawczo-oświatowym, przedszkolom, szkołom, organizacjom sportowym czy ośrodkom nauki, kultury i sztuki.

Źródło: Anwil