Aviva Medykom – pomoc poprzez ubezpieczenie

Od początku epidemii koronawirusa firmy społecznie odpowiedzialne miały świadomość, że przyszedł czas próby i trzeba się zaangażować. Niezbędne były szybkie decyzje, jak pomagać, a naturalnym kierunkiem było wsparcie pracowników i placówek ochrony zdrowia. Większe firmy zarówno przekazywały pieniądze, jak również udostępniały swoje produkty, usługi i zasoby. Jak pomóc poprzez ubezpieczenia? Aviva bezpłatnie ubezpieczyła na życie 29 tys. pracowników ochrony zdrowia, najbardziej narażonych na zarażenie w czasie pracy na pierwszej linii.

Ubezpieczenia są po to, aby zwiększać poczucie bezpieczeństwa i przynosi realną pomoc w razie potrzeby. Największym sprawdzianem ich skuteczności w wymiarze społecznym są sytuacje wyjątkowe, takie jak epidemia Covid-19, powodzie czy huragany. Podstawą jest utrzymywanie ciągłości obsługi klientów, sprawna likwidacja szkód i wypłata świadczeń, wsparcie w utrzymaniu polis dla klientów, którzy mają kłopoty finansowe poprzez prolongaty składek czy rozłożenie ich na raty. Jednak społeczeństwo oczekuje zrobienia czegoś więcej – działania dla dobra publicznego. Takie działanie jest wiarygodne i efektywne, jeśli jest spójne z rolą społeczną firmy i DNA marki. Dlatego w przypadku Avivy zdecydowano o ubezpieczeniu na życie dla osób, które najmocniej odczuwają ciężar walki z epidemią – pracowników ochrony zdrowia i ich rodzin.

29 tys. medyków ubezpieczonych na życie

Akcja Aviva Medykom ruszyła 20 kwietnia. Od tego dnia do 3 maja pracownicy ochrony zdrowia, którzy mieli bezpośredni kontakt z pacjentami, mogli przystąpić do bezpłatnego ubezpieczenia na życie. Aviva wypłaci świadczenie w kwocie 100 tys. zł osobie uposażonej, gdyby doszło do najgorszego i w okresie trwania polisy ubezpieczony zmarł w wyniku choroby Covid-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, składkę opłaca Aviva. Zainteresowani rejestrowali się online oraz wypełniali standardową ankietę medyczną. Do ubezpieczenia przystąpiło 29 tys. przedstawicieli ochrony zdrowia. Największym zainteresowaniem cieszyło się wśród lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy łącznie stanowią 81% uczestników. Blisko 70% ubezpieczonych to kobiety. Ubezpieczenie obowiązuje do 20 lipca.

Spójność i szybkość działania

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa była dynamiczna, a niesienie pomocy wymagało sprawnego i szybkiego działania. Zapał i mobilizacja w Avivie były duże – od pomysłu do wdrożenia bezpłatnego ubezpieczenia minęło zaledwie 7 dni. Ważne było przejrzyste zdefiniowanie zakresu ochrony, aby odpowiadało na obawy medyków, a także – co bardzo ważne – ich rodzin, oraz szybkie przygotowanie prostego formularza do rejestracji online. Kolejnym zadaniem było skuteczne poinformowanie środowiska medycznego o możliwości bezpłatnego ubezpieczenia. Komunikacja została oparta na konkretnych korzyściach, czyli 100 tys. zł wypłaty w przypadku śmierci z powodu koronawirusa, braku jakichkolwiek kosztów po stronie ubezpieczanego oraz prostym przystąpieniu. Już po starcie akcji Aviva szybko reagowała na uwagi osób potencjalnie zainteresowanych polisą, kierowane za pośrednictwem m.in. mediów społecznościowych. W efekcie szeroka od początku grupa uprawnionych zawodów medycznych została jeszcze rozszerzona o opiekunów medycznych.

Efekty

Akcja zyskała szeroki zasięg w mediach społecznościowych i tradycyjnych – w tych drugich w sumie pojawiło się 500 wzmianek. Nie bez wpływu pozostało dwutygodniowe wsparcie partnerów medialnych – Wirtualnej Polski i Radia Zet, gdzie zachęcano pracowników ochrony zdrowia do skorzystania z bezpłatnego ubezpieczenia Aviva Medykom oraz podawano informacje o działaniach pomocowych w czasach pandemii i działalności Avivy. Zainteresowaniem mediów cieszyły się również informacje prasowe, rozsyłane w ramach tradycyjnych działań PR. Natomiast w social mediach najważniejsze było precyzyjne dotarcie do osób żywo zainteresowanych tematem i dążenie do efektu wiralowego. W sumie akcja dotarła do 6,5 miliona ludzi, w tym do osób pracujących we wszystkich szpitalach zakaźnych w kraju, generując aż 92% pozytywnych reakcji. Posty na temat Aviva Medykom były udostępniane 1991 razy.

Najważniejsze jest jednak to, że 29 tys. medyków pracuje z większym spokojem o siebie i swoich bliskich.