Carrefour funduje ciężarówki dla Banków Żywności

Fundacja Carrefour przekazała grant na zakup ciężarówek – chłodni, które niezbędne są do odbioru i transportu darowanej żywności ze sklepów. Jest to kolejny etap wsparcia dla lokalnych Banków Żywności w ramach wieloletniej współpracy z siecią Carrefour. Współpraca ta wpisuje się w priorytetowy dla Carrefour Polska program „Stop Marnotrawstwu”, który w 2016 roku koncentruje się na przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności.

Carrefour Polska od wielu lat współpracuje z Bankami Żywności, przekazując niesprzedaną żywność z super- i hipermarketów, a także angażując się w lokalne i ogólnopolskie zbiórki żywności. Za swoje zaangażowanie w pomoc Bankom Żywności, w tym ufundowanie 6 ciężarówek w roku 2015 umożliwiających transport żywności o krótkim terminie przydatności, firma Carrefour otrzymała prestiżową nagroda im. Jacka Kuronia.

Zacieśniając dotychczasową współpracę, Banki Żywności również w tym roku otrzymały grant finansowy Fundacji Carrefour, który umożliwi im zakup 7 specjalistycznych ciężarówek, wyposażonych w profesjonalne chłodnie, dzięki którym odbieranie świeżej żywności ze sklepów Carrefour oraz od innych darczyńców stanie się szybsze, prostsze, ale przede wszystkim dzięki zachowaniu łańcucha chłodniczego, bardziej bezpieczne. Ciężarówki trafią do Banków Żywności w Gdańsku, Olsztynie, Toruniu, Ciechanowie, Suwałkach, Warszawie i Krakowie.

– Jako firma odpowiedzialna społecznie mamy świadomość tego, jak ważne jest przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności, dlatego od wielu lat prowadzimy program „Stop Marnotrawstwu” oraz wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywności, podejmujemy działania, których celem jest ograniczenie tego zjawiska – mówi Guillaume de Colonges, Prezes Carrefour Polska. – Przeznaczenie środków finansowych, które pozwolą na zakup specjalistycznych ciężarówek przyczyni się do bardziej efektywnego dystrybuowania artykułów spożywczych do osób potrzebujących – dodał Guillaume de Colonges.

Przekazanie symbolicznego czeku na kwotę 125 000 euro do rąk Marka Borowskiego, Prezesa Federacji Banków Żywności, miało miejsce 7 września  podczas drugiej edycji Bożonarodzeniowych Targów Dostawców Carrefour, na których poruszane zostały m.in. kwestie wypracowania współpracy ograniczającej marnotrawstwo artykułów spożywczych. W imieniu Carrefour Polska czek na zakup ciężarówek przekazał Prezes Carrefour Polska Guillaume do Colonges.

– Dotacja Fundacji Carrefour to dla Banków Żywności niezwykle cenne wsparcie. Profesjonalna infrastruktura służąca do odbioru żywności, w postaci samochodów chłodni, pozwala nam na skuteczne zagospodarowanie żywności, która wciąż nadaje się do spożycia. Żywność ta trafia do osób najbardziej potrzebujących. Firma Carrefour od lat wspiera rozwój Banków Żywności w Polsce dostrzegając lokalne potrzeby społeczne- mówi Marek Borowski, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Stale rozwijana współpraca z Bankami Żywności w Polsce wpisuje się w kluczową inicjatywę Carrefour, jaką jest prowadzony od 2013 r. program „STOP Marnotrawstwu”. Jego celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu, w tym marnotrawstwu żywności na każdym poziomie funkcjonowania firmy, a także promowanie tej idei wśród klientów i dostawców. Na mocy ogólnopolskiej umowy z Federacją Banków Żywności, nadwyżki artykułów spożywczych z hiper- i supermarketów Carrefour przekazywane są stale Bankom Żywności. Sieć regularnie angażuje się również w zbiórki żywności w swoich sklepach. Ofiarność odwiedzających sklepy Carrefour umożliwiła tylko w roku ubiegłym przekazanie najbardziej potrzebującym kilkudziesięciu ton żywności.