ANWIL wdraża CSR w łańcuchu dostaw

Jednym z kluczowych elementów strategii ANWIL jest idea zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialność za naturalne i społeczne otoczenie, w którym działa spółka. Włocławska firma konsekwentnie wdraża kolejne inicjatywy w obszarach, które – zgodnie z normą ISO 26000  – są elementami społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego właśnie rozpoczęła wdrażanie Kodeksu postępowania dla Dostawców ANWIL.

 

ISO 26000  to norma, która systematyzuje wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR, czyli  Corporate Social Responsibility)  oraz definiuje jej ramy, wskazując siedem obszarów, wchodzących w jej skład. Są to: Ład organizacyjny, Praktyki z zakresu pracy, Prawa człowieka, Środowisko, Uczciwe praktyki operacyjne, Zagadnienia konsumenckie, Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

ANWIL, którego zaangażowanie społeczne i działania na rzecz włocławian, realizowane m.in. poprzez fundację korporacyjną „ANWIL dla Włocławka”, były już kilkakrotnie nagradzane (m.in. Diamentem Polskiej Chemii w kategorii CSR w 2015 r.), wdraża praktyki CSR w zakresie pozostałych pięciu obszarów CSR wyodrębnionych przez ISO 26000.

Najnowszą inicjatywą, która obejmuje praktycznie wszystkie siedem zdefiniowanych przez tę normę dziedzin CSR jest Kodeks postępowania dla Dostawców ANWIL.  Dokument ma stanowić vademecum współpracy na linii ANWIL – dostawcy, dzięki któremu włocławska spółka będzie miała pewność, że partnerzy, z którymi kooperuje przestrzegają obowiązujących w całej Grupie ORLEN standardów, a oferenci ubiegający się o możliwość zdobycia kontraktu będą mieć pełną świadomość oczekiwań wobec nich.

Anna Waszkiewicz, Dyrektor ds. Zakupów w ANWIL podkreśla, że: – Łańcuch dostaw stanowi jeden z kluczowych czynników sukcesu rynkowego. Jednak jego rola jest daleko większa niż tylko zapewnienie stałej redukcji kosztów związanych z zakupami  surowców, czy usług. Transparentność procesów, wchodzących w jego skład jest bowiem jednym z elementów postrzegania danej firmy, o którym decydują przecież także informacje dotyczące tego z kim, i w jaki sposób dane przedsiębiorstwo współpracuje. Zależy nam na tym, aby partnerzy biznesowi ANWIL podzielali wartości, którymi się kierujemy. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy, że włączymy zasady odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w prowadzone przez nas procesy zakupowe.

Kodeks postępowania dla Dostawców ANWIL skierowany jest do wszystkich dostawców i podwykonawców współpracujących ze spółką, która oczekuje od swoich partnerów biznesowych postawy stałego doskonalenia się w zakresie wytyczonych w dokumencie standardów społecznych, środowiskowych, etycznych oraz z zakresu ładu korporacyjnego. Jednocześnie ANWIL zobowiązał się do wspierania swoich dostawców i wykonawców w budowaniu świadomości i promowania najlepszych praktyk CSR.

Kodeks postępowania dla Dostawców ANWIL dostępny jest na stronie www.anwil.pl w zakładce Strefa Zakupów:

http://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Kodeks-postepowania-dla-Dostawcow.aspx