Carrefour Dobroczyńcą Roku

Carrefour Polska został wyróżniony w plebiscycie „Dobroczyńca Roku” w kategorii „Projekt społeczny – duża firma”. Sieć otrzymała nagrodę za współpracę z Bankami Żywności i przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności. Statuetkę w imieniu Carrefour, podczas uroczystej gali w Warszawie, odebrał Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska.

 

Carrefour Polska znalazł się w gronie laureatów konkursu dzięki wieloletniej, efektywnej współpracy z Bankami Żywności i swojemu systemowemu podejściu do przeciwdziałania marnotrawstwu żywności. Firma od 2013 roku realizuje program „STOP Marnotrawstwu”, którego celem jest przeciwdziałanie wszelkim formom marnotrawstwa na każdym szczeblu funkcjonowania firmy, w tym marnowania żywności.

– Jesteśmy dumni, że wspólne działania Carrefour i Federacji Polskich Banków Żywności zostały docenione przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i przez internautów, których głosy zapewniły Carrefour zwycięstwo w głosowaniu. Tytuł „Dobroczyńcy Roku” to dla nas szczególne wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy w obszarze zaangażowania społecznego. Jest to również ukoronowanie 20 lat wspólnego zaangażowania społecznego Carrefour i Banków Żywności – mówi Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour.

W ramach współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności sklepy Carrefour regularnie przekazują lokalnym oddziałom banków produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia. W ten sposób sieć handlowa i federacja wspólnie nie tylko zapobiegają marnotrawstwu, ale też wspierają potrzebujących z domów dziecka, domów opieki społecznej, hospicjów i innych organizacji, do których trafia żywność. Ponadto, supermarkety i hipermarkety Carrefour uczestniczą w ogólnopolskich zbiórkach żywności organizowanych przez banki. Carrefour ufundował również zakup 16 specjalistycznych ciężarówek-chłodni dla banków, które umożliwiają właściwe transportowanie i przechowywanie produktów spożywczych wymagających niskich temperatur.

Carrefour angażuje się w wiele ważnych inicjatyw lokalnych. Centrala i sklepy sieci w całej Polsce wspierają społeczności lokalne i budują dobre relacje sąsiedzkie poprzez darowizny rzeczowe na rzecz instytucji, szkół, organizacji pozarządowych, hospicjów, domów dziecka i wielu innych.

Konkurs “Dobroczyńca Roku” organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii ma na celu promowanie działań prospołecznych. To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. W ramach konkursu zbierane są dobre praktyki CSR dużych firm, ale także działania dobroczynne małych i średnich przedsiębiorstw, po ty, by pokazać, iż dobro mogą czynić wszyscy, bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa.