Buy My Cancer” – unikalne dzieła sztuki NFT stworzone z obrazów komórek nowotworowych

Łączący współczesną sztukę, nowoczesną medycynę, naukę i technologię NFT, projekt „Buy My Cancer” został zrealizowany przy współpracy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, artysty Pawła SWANSKIEGO oraz agencji kreatywnej Ogilvy na rzecz Onkofundacji Alivia i jej podopiecznych.

„Buy My Cancer” to innowacyjny model finansowania kosztownego leczenia nowotworów złośliwych. Polega on na wykorzystaniu obrazów prawdziwych komórek nowotworowych, przekształceniu ich w dzieła sztuki i stworzeniu z nich NFT. NFT (Non-Fungible Token, niezamienny token) to unikalny, cyfrowy certyfikat, przechowywany na blockchain umożliwiający jednoznaczną identyfikację powiązanego z nim dzieła sztuki. Środki uzyskane w ramach kampanii będą przeznaczone na pokrycie kosztów nierefundowanych w Polsce metod leczenia pacjentów chorujących na zobrazowane typy nowotworów.

IDEA – ŁĄCZYMY NAUKĘ, MEDYCYNĘ, SZTUKĘ I NFT

Zarejestrowane pod mikroskopem konfokalnym przez naukowców: dr hab. n. med. Tomasz Cichonia i dr n. med. Ryszarda Smolarczyka obrazy komórek nowotworowych posłużyły jako punkt wyjścia do stworzenia dzieł sztuki. Zdjęcia powstały przy wsparciu dr hab. n. med. Tomasza Rutkowskiego. Każde ze zdjęć zostało umieszczone na płótnie jako „baza” do obrazu. Następnie polski artysta – Paweł SWANSKI namalował na nich struktury walczące z komórkami nowotworu. Wszystkie powstałe w ten sposób obrazy, jak i cały performance, zostały zarejestrowane i zamienione w kolekcje NFT.

#BUYMYCANCERCHALLENGE

Akcja rozpoczyna #buymycancerchallenge, w którym artysta Paweł SWANSKI nominuje kolejnego artystę, a zaangażowani specjaliści: Prof. Sebastian Giebel i Prof. Jacek Jassem wskażą innych naukowców do zrealizowania następnej serii NFT. Tak jak w pierwszej edycji, dzieła zostaną stworzone na bazie obrazów komórek nowotworowych pacjentów. Środki pomogą Onkofundacji Alivia sfinansować ich leczenie.