Building Bridges in V4 Aviation Community

Śląski Klaster Lotniczy wraz z Partnerami z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Związkiem Pracodawców Klastry Polskie, serdecznie zaprasza na konferencję pn. „Building Bridges in V4 Aviation Community””, którą odbędzie się w dniach 25-26 listopada br. w Bielsku-Białej.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu realizowanego przez Śląski Klaster Lotniczy przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego z siedzibą w Bratysławie.

Przemysł lotniczy jest jednym z najbardziej globalnych rodzajów działalności gospodarczej. Światowej konkurencji nadają ton wielcy międzynarodowi gracze, a jednocześnie duża ilość innowacji powstaje w małych i średnich przedsiębiorstwach, które muszą organizować się w większe grupy, np. klastry, w celu tworzenia wspólnej oferty dla wielkich partnerów. Umowy zawierane przez producentów samolotów mają często charakter transgraniczny. Kraje V4, których bliskość kulturowa i geograficzna predestynuje takie działania, powinny podążać podobną drogą rozwoju.

Konferencja podzielona jest na trzy bloki tematyczne:

Współpraca przemysłowa i naukowo – badawcza sektora lotniczego Grupy Wyszehradzkiej

Drony (bezpilotowe statki latające) – innowacyjna gałąź przemysłu lotniczego

Współpraca międzysektorowa przemysłu lotniczego. Wspólne rozwiązania przemysłowe, technologiczne i badawcze. Konsekwencje rewolucji przemysłowej 4.0.

Wśród potwierdzonych uczestników konferencji są m.in. Pani Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury  ds. UAV, U-Space, Pani Beata Białowąs, Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pan Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Metropolii Górnośląsko- Zagłębiowskiej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji serdecznie zapraszamy i prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego

Więcej: www.v4bridges.aerosilesia.eu