Bohaterowie w kampanii społecznej Fundacji Dorastaj z nami

Od jesieni 2014 trwają przygotowania do kampanii społecznej dotyczącej służb publicznych, realizowanej przez Fundację Dorastaj z nami.

 

Fundacja Dorastaj z nami powstała w wyniku współdziałania przedstawicieli środowiska biznesu i ich troski o los dzieci, których rodzice zginęli w trakcie pełnienia służby publicznej dla Polski. Pomocą Fundacji objęte są, między innymi, dzieci poszkodowanych w czasie służby żołnierzy, policjantów, strażaków i goprowców.

Celem Fundacji jest wspieranie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży objętych opieką, a w szczególności, współfinansowanie indywidualnych potrzeb, związanych z rozwojem intelektualnym, nauką, wychowaniem czy zainteresowaniami.

Wierzymy, że edukacja w ogromnym stopniu decyduje o przyszłych losach dzieci i znacząco wpływa na jakość ich późniejszego życia, a także na ich przyszły wkład w społeczeństwo.  – mówi Magdalena Pawlak, Prezes Fundacji – Kampanią chcemy zwrócić uwagę i sprowokować dyskusję na temat patriotyzmu, bohaterstwa i naszej odpowiedzialności za losy rodzin tych, którzy narażają za nas życie.

W działania marketingowe zaangażowali się przedstawiciele wojska, straży pożarnej i policji.

To kampania mówiąca o bohaterach, o ich ogromnej sile, odwadze, ale też o nagle pojawiającym się strachu, – nie o siebie, ale o swoich bliskich. Ryzykując życie w służbie społeczeństwu, narażają również losy swoich rodzin– dodaje Malina Wieczorek, dyrektor agencji Telescope, odpowiedzialnej za strategię, kreację i produkcję kampanii (www. telescope. org. pl).

Film dokumentujący powstawanie kampanii, making of, można obejrzeć na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eEOt0QGfwdw&feature=youtu.be oraz na stronie Fundacji Dorastaj z nami www.dorastajznami.org

W ramach kampanii przeprowadzono panel badawczy, ilościowy i jakościowy (dom badawczy Maison), zrealizowano spot telewizyjno-kinowy w wersji 30” i 45”, spot radiowy oraz plakaty. W ramach kampanii społecznej powstaje seria reportaży pod opieką dziennikarską Tomasza Sekielskiego, przedstawiających konkretne osoby związane ze służbą publiczną i ich, niejednokrotnie tragiczne, historie życia.