BiznesAlert.pl: NFOŚiGW ogłosił konsultacje wytycznych programu „Prosument”

 

Jak podaje portal opinii BiznesAlert.pl Narodowy Fundusz Ochrony środowiska ogłosił konsultacje w sprawie wymagań technicznych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach programu dofinansowania zakupu i montażu prosumenckich mikroinstalacji OZE.
Do podziału jest 600 mln zł.  Ogłoszone przez NFOŚiGW konsultacje dotyczą projektu wymagań technicznych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.
Wymagania techniczne składają się z trzech części: wymagań ogólnych dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć, wymagań szczegółowych oraz wymagań dotyczących uprawnień do montażu instalacji. Jak wyjaśnia NFOŚiGW podstawowym celem powstania tego dokumentu jest określenie prostych wytycznych dla każdego rodzaju przedsięwzięcia, które jednocześnie będą na tyle precyzyjne, że zapewnią dofinansowanie jedynie urządzeń wysokiej jakości i sprawności energetycznej.
Program ma na celu głównie wsparcie inwestycji typu prosumenckiego w gospodarstwach domowych. Będzie opierał się przede wszystkim na udostępnieniu preferencyjnego finansowania zwrotnego, które będzie uzupełnione dotacją. Zakłada się budżet programu na lata 2014-2020 w wysokości 600 mln zł, z możliwością zawierania umów do 2018 r. Skierowany będzie do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Finansowanie będzie dotyczyło zarówno nowych instalacji energooszczędnych, jak też wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne. Program obejmie zakup i montaż mikroinstalacji OZE typu: kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne.

Źródło:  BiznesAlert.pl