Biznes we współpracy

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło hasło 7. Targów CSR. To największe w Polsce wydarzenie dedykowane odpowiedzialnemu biznesowi będzie przebiegać pod tytułem „Biznes we współpracy” i odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku.

„Biznes we współpracy”, jako hasło 7. Targów CSR ma na celu – co wskazują organizatorzy – podkreślenie znaczenia współpracy w biznesie – jej roli w rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Odzwierciedla również zapowiedzi o poświęceniu części merytorycznej wydarzenia tematowi szeroko pojętej „współpracy”.

– Współpraca sprzyja każdej działalności biznesowej, jest natomiast niezbędna gdy mówimy o zrównoważonym rozwoju i firmach odpowiedzialnych społecznie. Stąd pomysł na hasło najbliższych Targów CSR. Rozwiązywanie problemów społecznych, prowadzenie dialogu z interesariuszami, tworzenie przyjaznych miejsc pracy, wreszcie troska o przyszłość naszej planety – to wszystko wymaga zaangażowania, ale przede wszystkim współdziałania. Pozytywnych przykładów kooperacji w biznesie i jego otoczeniu mamy całe mnóstwo. Chcemy by były inspiracją dla innych, będziemy je promować i prezentować podczas 7. Targów CSR – podkreśla Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizatora imprezy.