Bezpłatny roaming w UE aż do 2032 r. Komisja Europejska szykuje nowe rozporządzenie

fot. Pixabay.com

Komisja Europejska przedłuży możliwość korzystania z bezpłatnego roamingu na terenie krajów UE.

Nowe rozporządzenie KE przedłuży aż do 2032 r. obecny system chroniący obywateli przed dodatkowymi opłatami za połączenia lub transfer danych podczas podróży po UE.

Podczas podróży po Unii Europejskiej obywatele będą mogli dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z transferu danych mobilnych takiej samej jakości, jak w swoim kraju i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W każdym miejscu Europy poprawi się również dostęp do zgłoszeń alarmowych. Konsumenci będą mieli prawo do jasnych informacji, kiedy usługa, z której korzystają w roamingu, może być związana jest z niezaplanowanymi kosztami. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

Nowe rozporządzenie w sprawie roamingu przewiduje niższe opłaty hurtowe. Są to koszty naliczane przez operatorów sieci ruchomych za dostęp do ich sieci, dzięki któremu operatorzy z innych krajów i ich klienci korzystają z roamingu za granicą.

Pułapy opłat hurtowych ustala się na poziomach, które zapewniają operatorom możliwość utrzymania i odzyskania kosztów świadczenia usług roamingu na rzecz konsumentów po cenach krajowych.

W zakresie transferu danych w nowym rozporządzeniu określono następujące pułapy hurtowe:

2 euro/GB w 2022 r., 1,8 euro/GB w 2023 r., 1,55 euro/GB w 2024 r., 1,3 euro/GB w 2025 r., 1,1 euro/GB w 2026 r. i 1 euro/GB począwszy od 2027 r.

Za połączenia głosowe: 0,022 euro/min w latach 2022–2024 i 0,019 euro/min od 2025 r.

Za wiadomości tekstowe: 0,004 euro/SMS w latach 2022–2024 i 0,003 euro/SMS począwszy od 2025 r.

Przypomnijmy, że w 2017 r. wprowadzono w UE bezpłatny roaming. Od tego czasu Europejczycy coraz częściej dzwonią, piszą wiadomości i korzystają z internetu za granicą na terenie UE. Możliwe są jednak dalsze usprawnienia. W ostatnim badaniu Eurobarometru z lutego 2021 r. 33 proc. respondentów, którzy podróżowali za granicę, doświadczało mniejszej prędkość internetu mobilnego niż zazwyczaj w swoim kraju, a 28 proc. wskazywało na niższy standard sieci za granicą (tj. sieć 3G zamiast 4G).

W sondażu przeprowadzonym przez Wspólne Centrum Badawcze stwierdzono, że 25 proc. klientów przynajmniej raz doświadczyło gorszej jakości usług w roamingu w porównaniu z usługami w kraju, nawet jeśli warunki sieciowe mogły zapewnić lepszą jakość usług.