Bezpieczne leczenie pomimo trudnych czasów

LUX MED reaguje na rosnące zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 i wprowadza rozwiązania, których celem jest najwyższej jakości obsługa pacjentów przy jednoczesnej ich ochronie i zachowaniu bezpieczeństwa pracowników. Firma oferuje trzy różne formy konsultacji: poradę telemedyczną, konsultację online i wizytę w placówce medycznej, którą można umówić wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia na wizytę stacjonarną u lekarza lub pielęgniarki. To bezpośrednia reakcja LUX MED na zalecenia Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z zaleceniem instytucji odpowiedzialnych za koordynacje działań ograniczających skutki epidemii koronawirusem, w tym Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, LUX MED wprowadza do swojego modelu pracy mechanizmy, których celem jest zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa chorych i personelu. Firma wprowadza rozwiązanie: „Bezpieczna opieka, której potrzebujesz” i zwiększa rolę konsultacji telemedycznych, które pozwalają na uniknięcie zagrożeń epidemiologicznych związanych z przemieszczaniem się i bezpośrednim kontaktem. Lekarze LUX MED codziennie udzielają już blisko 20 tys. konsultacji telemedycznych i ich popularność stale rośnie.

Bezpieczne leczenie wg LUX MED

By zapewnić najwyższe bezpieczeństwo, w ostatnich tygodniach wykonaliśmy gigantyczną pracę, by transformować naszą organizację w kierunku zapewnienia pełnej ciągłości działania i świadczenia usług nie tylko dziś, ale także w trudnych najbliższych miesiącach – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED. Naszym obowiązkiem jest tak organizować pracę, by nie narażać ludzi na nieuzasadnione ryzyko. Informujemy naszych pacjentów o potrzebie korzystania z kanałów zdalnych do zweryfikowania stanu zdrowia i ustalenia z lekarzem najbezpieczniejszego sposobu postępowania. Zapewniamy bezpieczną opiekę, której nasi pacjenci dziś potrzebują – dodaje.

Pod koniec marca 75% konsultacji realizowanych przez pacjentów LUX MED odbywało się drogą telemedyczną. Lekarz w trakcie porady zdalnej może wystawić e-Receptę, zwolnienie lekarskie a także skierowanie na badanie. Ma też dostęp do danych medycznych pacjenta. Pacjent może z kolei wybrać konsultację spośród wszystkich lekarzy danej specjalizacji z całej Polski, którzy świadczą takie porady.

Dziś 40% placówek ambulatoryjnych LUX MED jest głównie nastawionych na świadczenie porad telemedycznych. Ich liczbę będziemy systematycznie dostosowywać do potrzeb pacjentów. Delegujemy też kolejne grupy lekarzy do pracy w kanałach telemedycznych, a także pracowników z innych zespołów do telefonicznej i mailowej obsługi pacjentów. Nowy model pracy jest gwarancją, że nikt w tych trudnych czasach nie pozostanie bez odpowiedniej opieki – mówi Michał Rybak, Wiceprezes LUX MED ds. Operacyjnych.

Ci pacjenci, którzy odbyli poradę zdalną i zostali skierowani przez lekarza na wizytę w centrum medycznym przechodzą przed wejściem do placówki obowiązkowy wywiad medyczny.

Jego celem jest jak najszybsze wychwycenie osób z grup ryzyka i pokierowanie ich na odpowiednią ścieżkę medyczną. W placówkach wydzieliliśmy dwie drogi – dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem i dla pozostałych chorych. Pracownicy w naszych placówkach są wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej i dysponują szczegółowymi instrukcjami postępowania – mówi Krzysztof Kurek, Członek Zarządu LUX MED odpowiedzialny za Pion Medyczny.

Chcąc zapewnić jak najbardziej komfortowy dostęp do informacji, firma uruchomiła kolejny, obok Portalu Pacjenta i aplikacji mobilnej, kanał kontaktu z Grupą LUX MED. Eksperci udzielają informacji mailowo pod adresem: koronawirus@luxmed.pl oraz telefonicznie pod numerem 22 33 22 888.