Benefity oczami kobiet i mężczyzn

W badaniu Pracuj.pl “Czy pieniądze szczęścia nie dają”, 35% kobiet i 32% mężczyzn deklaruje, że w tym momencie w pracy brakuje im benefitów. Pozostała grupa byłaby bardziej zadowolona z podwyżki. Jednak, choć wciąż najbardziej cieszy nas wzrost pensji, coraz bardziej doceniamy rolę benefitów. Wielu pracujących Polaków powoli dostrzega, że każdy benefit, który oferuje nam pracodawca, to realna oszczędność w domowym budżecie. Czy benefity mają „płeć”? Czy pracodawcy oferują inne dodatki mężczyznom, a inne kobietom? Czy oczekiwania wobec benefitów różnią się w zależności od płci? Przedstawiamy wnioski z badania Pracuj.pl “Benefity oczami pracowników”.

 

Czynnikiem, który najsilniej motywuje polskich pracowników do zmiany pracy czy do wyboru konkretnego pracodawcy są wciąż pieniądze. Różnie rozumiane benefity to nadal dodatek, który może, ale nie musi warunkować decyzji o podjęciu nowego zatrudnienia czy pozostaniu w obecnym miejscu pracy. Jednak, sytuacja ta powoli ulega zmianie. Istnieją takie specjalizacje w których to już nie wysokość pensji ułatwia podejmowanie decyzji zawodowych. Benefity zyskują na znaczeniu, a pracujący Polacy zaczynają je powoli przeliczać na pieniądze.

W Polsce kultura budowania całego systemu benefitów nie ma długiej tradycji. Na jednym biegunie znajdują się firmy państwowe z całym szeregiem świadczeń, które dla zatrudnionych w nich osób, były czymś oczywistym i które nawet nie były rozpatrywane w kategoriach benefitów. Na drugim biegunie znalazły się międzynarodowe korporacje z całymi schematami świadczeń pozapłacowych, które wciąż są dla większości pracujących Polaków czymś niemal egzotycznym. A pośrodku znajduje się cała rzesza większych lub mniejszych firm polskich, które we własnym zakresie radzą sobie z budowaniem systemów pozapłacowego motywowania pracowników. To zróżnicowanie sprawia, że wielu pracowników nie wie czego może od pracodawcy, poza pensją, oczekiwać i jak o benefitach rozmawiać. A przecież mogą one stanowić realny wkład do naszego budżetu, choćby dzięki oszczędnościom, które generują.

Czy benefity mają płeć?
Jak wskazują dane z badania Pracuj.pl Benefity oczami pracowników dodatkiem który jest najczęściej oferowany przez pracodawców zarówno kobietom, jak i mężczyznom jest opieka medyczna. Taki benefit otrzymuje 46% ankietowanych kobiet oraz 41% ankietowanych mężczyzn. Na drugim miejscu znalazła się karta sportowa, którą, jak zadeklarowało, otrzymuje 40% kobiet i 38% mężczyzn. Kolejne miejsca zajmują finansowanie szkoleń (24% kobiet i 26% mężczyzn) oraz dofinansowanie do urlopu. Z badania wynika, że obok dość typowych dodatków pracodawcy oferują pracownikom także mniej oczywiste benefity – wśród nich znalazły się np. bony zakupowe, owoce dostępne dla wszystkich w biurze czy dofinansowanie dojazdów do pracy. Co ciekawe część pracowników może liczyć na takie dodatki jak opieka stomatologiczna, dofinansowanie do posiłków, żłobek/przedszkole dla dzieci pracowników czy dofinansowanie wydarzeń kulturalnych. Co ciekawe dodatki takie, jak żłobek czy przedszkole nie są, jak wynika z deklaracji ankietowanych uzależnione od płci.

Jak wskazują wyniki naszego badania o dostępie do benefitów nie decyduje płeć – taka sama grupa mężczyzn i kobiet otrzymuje w swej pracy dodatki pozapłacowe. Co więcej nie widać także żadnej różnicy w zakresie proponowanych pracownikom benefitów w podziale na płeć, nawet w obszarze tych dodatków, które stereotypowo przypisalibyśmy którejś z płci – jak na przykład żłobek czy przedszkole przyzakładowe. Jednak nadal istnieje grupa pracowników, która nie może liczyć na żadne benefity od pracodawców – taką deklarację w ramach badania Benefity oczami pracowników złożył co trzeci ankietowany, bez różnic ze względu na płeć

Atrakcyjny benefit czyli jaki?
Pracownicy pytani o to, który z oferowanych im przez pracodawców benefitów jest najbardziej atrakcyjny, zgodnie wskazują na opiekę medyczną. Jest ona ważna dla 59% kobiet i nieco ponad 57% mężczyzn. Jednak już w przypadku kolejnych miejsc widać, że oczekiwania kobiet i mężczyzn nieco się różnią. Kobiety wśród najbardziej atrakcyjnych benefitów wymieniają, poza opieką medyczną, dofinansowanie urlopów (34%), szkoleń (34%) oraz naukę języków obcych (33%). Mężczyźni z kolei wskazali nieco inną kolejność najbardziej atrakcyjnych benefitów, są to: dofinansowanie szkoleń (36%), urlopów (35%) oraz karta sportowa (29%).

Jednak najciekawsze jest to, co wyłania się na drugim planie. Wśród mniej oczywistych benefitów kobiety wskazują na rolę żłobka/przedszkola przyzakładowego – taki dodatek jest atrakcyjny dla 14% respondentek (i dla 11% mężczyzn) oraz na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych – benefit atrakcyjny dla 10% pań (i dla 8% mężczyzn). Z kolei 13% mężczyzn doceniłoby dofinansowanie przez pracodawców posiłków, taki dodatek jest interesujący dla niespełna 10% kobiet.

Pracodawcy podchodzą do oferowanych pracownikom benefitów dość stereotypowo. Z jednej strony jest to dobre rozwiązanie, bo nie generuje poczucia, że ktoś z racji płci otrzymuje inny, lepszy benefit. Jednak, z drugiej strony, jak widać z danych Pracuj.pl oczekiwania kobiet i mężczyzn nieco się różnią, nie są to różnice znaczące, ale jednak takie, o których sami pracownicy mówią. Może przy następnej rozmowie o pracę warto porozmawiać nie tylko o oczekiwanej pensji, ale i poruszyć temat benefitów, bo one także tworzą nasze codzienne środowisko pracy.

Więcej: https://prowly-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/landing_page_image/image/89677/Benefity-czyli_co_motywuje_pracownik_w_-_Raport_Pracuj_pl.pdf