Bank Millennium w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie WIG-ESG

fot. materiały prasowe

Bank Millennium znalazł się w indeksie WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej, w latach 2010-2019, bank był notowany w Respect Index.

Indeks WIG-ESG jest publikowany na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie czyli takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego.

WIG-ESG jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend. Indeks jest tworzony przez nadanie spółkom dodatkowej wagi (do wartości akcji w wolnym obrocie) – oceny ESG (dostarczanej przez globalną firmę Sustainalytics) oraz oceny ładu korporacyjnego (przeprowadzanej przez GPW). W ratingu ESG Bank Millennium znalazł się wśród 12 najlepiej ocenionych firm.

Działania CSR od dawna wspierają realizację celów biznesowych Banku Millennium i są doceniane przez rynek. W latach 2010-2019 Bank był obecny w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie na GPW – Respect Index, corocznie znajduje się w Top 10 Rankingu Odpowiedzialnych Firm prowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz jest nagradzany Srebrnym Listkiem CSR w rankingu tygodnika Polityka.

Bank jest również sygnatariuszem dwóch ważnych, międzynarodowych inicjatyw. Pierwsza z nich to Karta Różnorodności – zobowiązanie podpisywane przez organizacje, które dążą do wyeliminowania dyskryminacji w miejscu pracy i działają na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Druga to partnerstwo biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG-Sustainable Development Goals), w ramach którego Bank zobowiązał się do prowadzenia działań w szczególności na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży.