Bank BNP Paribas partnerem projektu „Mistrzowie planowania. Jak zrealizować pomysł?

Bank BNP Paribas poszerza zakres swojej współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci. Bank został partnerem projektu „Mistrzowie planowania. Jak zrealizować pomysł?”. Jego ideą jest pomoc dzieciom w rozwijaniu umiejętności pozwalających efektywnie dążyć do założonych celów. Działanie wpisuje się w założenia inicjatywy „Misja Edukacja”, realizowanej przez bank od ubiegłego roku.

Projekt „Mistrzowie planowania. Jak zrealizować pomysł?” ma na celu pomoc dzieciom we wspólnym planowaniu i realizacji projektów. W trakcie lekcji uczniowie poznają różne aspekty i etapy procesu dążenia do celu, wzmocnią swoją kreatywność i rozwiną samoświadomość oraz przedsiębiorczość. Dzieci będą również ćwiczyć elastyczność, współpracę i empatię. Projekt przeznaczony jest dla klas II-IV szkół podstawowych. Dzięki wsparciu Banku BNP Paribas powstaną cztery zupełnie nowe scenariusze lekcji.

– Wspieranie działań edukacyjnych, również poza naszą organizacją, traktujemy jako jeden z priorytetowych elementów społecznego zaangażowania banku. Jako instytucja zaufania publicznego czujemy się zobowiązani do współudziału w budowie społeczeństwa otwartego i przygotowanego na wyzwania współczesności i przyszłości. Współpraca z wyspecjalizowaną fundacją pozwala łączyć nasze doświadczenia z ekspercką wiedzą praktyków i skuteczniej realizować ten cel – mówi Dariusz Maciołek, Dyrektor Zarządzający Pionu Marketingu, Komunikacji, Zaangażowania Społecznego w Banku BNP Paribas.

„Misja Edukacja” to inicjatywa, która obejmuje szereg działań edukacyjnych z zakresu finansów, ekologii, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości czy psychologii. Ich adresatami są nie tylko dzieci, ale także dorośli, w tym seniorzy. We współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej powstał „Przewodnik po bankowości internetowej GOonline dla początkujących” oraz cykl webinariów przybliżających tematykę e-bankowości. Wspólnie z fundacją Kosmos dla Dziewczynek bank przeprowadził warsztaty pt. „SUPERBOHATERKI czyli rodzinne wybory” (2 000 uczestników), przybliżające temat budowania kobiecych wzorców, a wraz z Centrum Nauki Kopernik zaprosił dzieci z rodzicami na cykl warsztatów edukacyjnych, skupionych wokół ekologii i dbałości o naturę (4 000 uczestników). Bank zorganizował również warsztat online pt. „Samodzielniaki ogarniają budżet” dla dzieci chcących uczyć się samodzielności w świecie finansów i rodziców, którzy je w tym wspierają (ponad 1 200 uczestników). W ramach projektu „Misja Edukacja” pracownicy Banku BNP Paribas przeprowadzili w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce 156 lekcji dla ponad 4 200 uczniów.

Bank od lat angażuje się także w zewnętrzne projekty edukacyjne, czego najlepszym przykładem jest BAKCYL, program edukacji finansowej koordynowany przez Warszawski Instytut Bankowości, w którym bankowcy-wolontariusze uczą dzieci i młodzież finansów.

Fundacja Uniwersytet Dzieci, z którą bank będzie prowadził projekt „Mistrzowie planowania. Jak zrealizować pomysł?”, stawia sobie za cel upowszechnianie nowoczesnych metod edukacyjnych. Tworzy autorskie scenariusze lekcji dla szkół podstawowych w ramach programu „Uniwersytet Dzieci w Klasie”. Już od 8 lat nauczyciele z całej Polski zamieniają swoje klasy w prawdziwe centra pytań i doświadczeń. Dzięki swoim działaniom fundacja inspiruje ponad 150 tys. dzieci rocznie.