Badanie świadomości środowiskowej Polaków

Aż 80 proc. badanych Polaków uważa, że stan, w jakim znalazła się nasza planeta, jest poważny i wymaga natychmiastowych działań. Niemal połowa z nas jest w stanie zapłacić więcej za produkt lub usługę, która mniej negatywnie wpływa na klimat i środowisko, a prawie 70 proc. wierzy, że niektóre działania na rzecz środowiska pozwalają na realną oszczędność pieniędzy – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie banku Credit Agricole.

Żeby zbadać świadomość środowiskową Polaków i nawyki oraz postawy z tym związane, bank Credit Agricole przeprowadził ogólnopolskie badanie. Wyniki pokazały, że obecnie aż 81 proc. Polaków martwi zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatu. Ze stwierdzeniem tym zgadzają się osoby, które pochodzą zarówno z miast jak i wsi, a najbardziej zaniepokojeni tą sytuacją są respondenci w wieku 55+. Obawy te przeważają wśród kobiet, ale widać też korelację świadomości środowiskowej ze wzrostem wykształcenia, choć co ciekawe, potrzebę natychmiastowych działań w celu ratowania naszej planety deklarują w pierwszej kolejności osoby ze średnim wykształceniem.

Mimo zmartwień dojrzałych Polaków o zmiany klimatu, to niezmiennie młodsze osoby angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska. Świadczy o tym choćby fakt, że to właśnie osoby w wieku 18-24 lata, które nie mają jeszcze stabilnej sytuacji finansowej, w najbardziej zdecydowany sposób deklarują, że są w stanie zapłacić więcej za produkt lub usługę, która w mniej negatywny sposób wpływa na klimat i środowisko (17 proc. tej grupy vs. 10 proc. ogółem). Tendencja ta występuje głównie w wielkich miastach. Jednak osoby młodsze gorzej wypadają w kwestii ograniczania ilości plastiku, m.in. rezygnacji ze zbędnych opakowań czy naprawiania zepsutych rzeczy.

Więcej: https://oesg.pl/polacy-coraz-bardziej-swiadomi-srodowiskowo/