Aukcja Jednostek Dwutlenku Węgla

fot. materiały prasowe

Grupa Energa po raz drugi wzięła udział w aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla. Inicjatywa będąca częścią tzw. Leśnych Gospodarstw Węglowych pozwala dużym podmiotom gospodarczym zaangażować się w obniżanie emisji CO2.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym redukcją emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaproponowała innowacyjny projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych. Jak wskazały przeprowadzone na potrzeby tego przedsięwzięcia badania, 12 tys. ha polskich lasów wchodzących w skład gospodarstw węglowych w ciągu 30 lat przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 1 mln ton. Na terenach objętych projektem leśnicy m.in. zwiększają udział odnowień naturalnych, zapobiegają nadmiernemu uszkadzaniu powierzchni gleby i wprowadzają gatunki szybkorosnące.

Lasy Państwowe dają też szansę innym dużym podmiotom gospodarczym na włączenie się w Leśne Gospodarstwa Węglowe w ramach ich poszczególnych strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Służą temu akcje Jednostek Dwutlenku Węgla, z których zyski przeznaczane są na konkretne działania realizowane przez leśników na terenie objętych programem lasów. Każdy z uczestników aukcji wskazuje konkretne przedsięwzięcie, na które przeznaczone mają być środki. Grupa Energa, od dawna zaangażowana w akcje na rzecz ochrony populacji bocianów w Polsce, wskazała, że zysk z certyfikatów, jakie kupiła w ramach akcji, przeznaczony ma być na projekt edukacyjno-promocyjny „Bociany Czarny Online”.

– Grupa Energa szczyci się tym, że jest najbardziej „zieloną” z kluczowych polskich grup energetycznych. Świadczy o tym przede wszystkim nasz miks wytwórczy. W I półroczu 2019 roku już przeszło 40 proc. wytworzonej przez nas energii pochodziło z odnawialnych źródeł. Nie ograniczamy się jednak w naszych działaniach na rzecz polskiego środowiska, dlatego już po raz drugi bez wahania przystąpiliśmy do aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla, tym samym wspierając Lasy Państwowe i ich śmiały projekt, pionierski nie tylko w skali Europy, ale i całego świata. Nikt jeszcze nie zdecydował się bowiem na to, aby systemowo wykorzystywać naturalne zasoby leśne swojego kraju do redukcji emisji CO2 – podkreśla Grzegorz Ksepko, kierujący Grupą Energa.

Certyfikaty potwierdzające nabycie Jednostek Dwutlenku Węgla odbyło się 9 października br. podczas uroczystego otwarcia Targów POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. W ceremonii udział wzięli: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk oraz Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

Oprócz Grupy Energa do aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla przystąpiły m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA i KGHM Polska Miedź S.A.