Audyt środowiskowy Deloitte w Polsce zakończony certyfikacją ISO 14001 i 50001

Zarządzanie środowiskowe i energetyczne wszystkich biur i spółek firmy doradczej Deloitte zostało pozytywnie ocenione podczas audytu zewnętrznego. Jego efektem jest otrzymanie certyfikatu ISO 14001 zintegrowanego z ISO 50001.

Dokument ten potwierdza pełną zgodność działań Deloitte z wymaganiami prawnymi i środowiskowymi, a także zobowiązuje firmę do dalszych działań w tym obszarze. Jako jedną z najmocniejszych stron systemu zarządzania Deloitte uznano edukację pracowników, dostawców i klientów.

Audyt przeprowadzony w kwietniu br. wykazał wysoki poziom zarządzania środowiskowego i energetycznego wszystkich spółek i biur Deloitte działających w Polsce. Procedury analizowanych podmiotów spełniają wymagania ekologiczne wskazane w raporcie 14001, a także kryteria efektywnego zarządzania energią i ochrony środowiska wskazane w normie ISO 50001. Efektem tego jest pozytywny wynik certyfikacji.

– W długiej perspektywie zmniejszenie negatywnego wpływu na otoczenie jest niemożliwe bez podniesienia efektywności procesów i technologii. Wymaga to szeregu działań, w tym między innymi rzetelnego gromadzenia i analizowania danych. W Deloitte stale doskonalimy ten obszar i wykorzystujemy go we wszystkich procesach, w tym także podczas zarządzania energią. Jest to część naszego modelu biznesowego, a także kryterium oceniane podczas certyfikacji ISO, którą przeszliśmy z sukcesem. Jest to dla nas zwieńczenie intensywnej pracy, ale też zobowiązanie do podjęcia dalszych działań – mówi Tomasz Kacprzak, dyrektor do spraw operacyjnych, Deloitte w Polsce.

Mocne strony systemu zarządzania

Według raportu przygotowanego przez jednostkę certyfikującą, praktyki Deloitte są w pełni kompletne i nie wykazują niezgodności z normami ISO 14001 i ISO 50001. Badanie nie wykazało także braku konkretnych praktyk, procedur wymagających modyfikacji bądź doskonalenia. W dokumencie wyróżniono natomiast szereg mocnych stron, którymi wyróżnia się system zarządzania wszystkich audytowanych podmiotów. Za największy atut podejmowanych przez nie działań uznano raportowanie emisji gazów cieplarnianych. Druga kluczowa zaleta wskazana w raporcie to środowiskowe programy społeczne, których celem jest edukacja ekologiczna pracowników, doradców i klientów. Trzecia z wymienionych przewag systemu zarządzania to angażowanie podwładnych w inicjatywy środowiskowe i energetyczne.

– Chcemy, by każdy pracownik mógł angażować się w zmiany na rzecz ekologii, dlatego stawiamy na systemowy charakter usprawnień. Kluczowa jest dla nas także edukacja, która pozwala zrozumieć sedno problemów środowiskowych. Wdrażamy więc szereg programów dydaktycznych z myślą o naszych zespołach. W 2022 r. niemal 900 osób wzięło udział w webinarach organizowanych w ramach cyklu ESG Academy, a ubiegłoroczna edycja programu „Piątki z Klimatem” zgromadziła łącznie 1200 uczestników – mówi Halina Frańczak, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte w Polsce, krajach bałtyckich i Ukrainie.

O normach ISO 14001 i ISO 50001

ISO 14001 i ISO 50001 to międzynarodowe standardy, które zobowiązują firmy do skutecznego zarządzania obowiązkami środowiskowymi. Pierwsza z norm (ISO 14001) nakłada na organizację obowiązek dążenia do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, a także do redukcji generowanych odpadów. Celem ISO 50001 jest natomiast ustanowienie przez firmę systemów i procesów, które zwiększają efektywność energetyczną, redukują koszty energii i zmniejszają emisję gazów cieplarnianych.

Obejrzyj też rozmowę z Ireną Picholą, Partnerem, Liderem zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte: https://raportcsr.pl/irena-pichola-deloitte-esg-wymaga-wiedzy-i-wysilku-lecz-od-tej-idei-nie-ma-odwrotu-wideo/