Audiobook z raportem CSR Danona

Danone logoWiele osób deklaruje zainteresowanie tematem odpowiedzialności biznesu, jednak brak nam czasem motywacji a częściej czasu by studiować choćby najlepsze przykłady zrównoważonego zarządzania firmą. Teraz, po raz pierwszy w Polsce, nie ślęcząc nad studiowaniem wielostronicowych raportów, można poznać praktyki rynkowe z zakresu CSR biegając, jadąc pociągiem, stojąc w kolejce. Właśnie ukazał się pierwszy w Polsce bezpłatny audiobook prezentujący bogatą listę działań z zakresu CSR wdrożonych przez firmę Danone.

Audiobook Danona prezentuje konkretne praktyki odpowiedzialnego zarządzania firmą. Powstał na podstawie raportu  firmy Danone „Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej. W trosce o zdrowie, ludzi i środowisko” i jest jego skróconą wersją. Przedstawia wypracowany w Polsce model podejścia do zarządzania, łączący realizację celów biznesowych z troską o naturę, społeczności lokalne, pracowników i dostawców. Raport, na bazie którego powstał audiobook, został wyróżniony przez jury oraz zdobył nagrodę Internautów w konkursie na najlepszy Raport Społeczny 2012 roku.

Danon deklaruje, że słuchając nagrania znaleźć można odpowiedzi na pytania takie jak:

  • czym jest odpowiedzialność za łańcuch wartości?
  • jakie są systemy zarządzania jakością produkcji żywności?
  • jak zbudować wiarygodną komunikację z konsumentem?
  • jak zarządzać efektywnie programem społecznym?
  • jak budować przyjazne miejsce pracy?
  • czy działanie w sposób odpowiedzialny opłaca się dostawcom?
  • jakich narzędzi  i metod pomiaru używać w ocenie ekopolityki firmy?
  • czy firmy spożywcze mogą wpływać na jakość składników używanych do produkcji żywności?
  • jaki firma spożywcza może mieć wpływ na budowę zrównoważonego rolnictwa?