AUDI – zrównoważona mobilność

audi logo

Audi stanie się dostawcą kompleksowej, neutralnej pod względem emisji CO2 mobilności premium, a celem firmy jest objęcie wiodącej w tym względzie roli pośród konkurencji. W związku z tym, koncern z Ingolstadt przyśpiesza realizację planu działania – „mapy drogowej”, w zakresie elektryfikacji i ogólnofirmowej dekarbonizacji.

Do roku 2025 – w porównaniu z rokiem 2015 – ślad węglowy floty pojazdów marki Audi ma zostać zredukowany o 30 procent w całym cyklu życia pojazdu. W przyszłości zwrot z inwestycji, jako kluczowy parametr zarządzania finansami, będzie również odzwierciedlać wyniki czterech pierścieni w zakresie emisji CO2 i dzięki zrównoważonemu zarządzaniu ma wzrosnąć do ponad 21procent.

Plany te zostały przedstawione przez zarząd AUDI AG podczas 130. dorocznego, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w Neckarsulm. Zarząd dostarczył również informacje na temat bieżących wydarzeń biznesowych.

Rok 2019, w którym wystąpiły istotne czynniki niekorzystne pod względem operacyjnym, jest rokiem pełnym wyzwań, z którymi jednak cztery pierścienie sobie radzą. Koncern z Ingolstadt kontynuuje proces transformacji i dąży do znacznego wzrostu wartości firmy w dłuższej perspektywie czasowej. Audi skupią się teraz na innowacjach istotnych dla klienta, będzie dalej rozwijać swój model biznesowy z zyskiem i realizować założenia synergii w ramach Grupy Volkswagen oraz w ramach partnerstw z firmami zewnętrznymi. Hasłem przewodnim daleko idącej transformacji jest: “Konsekwentnie Audi”.

Zrównoważona mobilność

„Audi oferuje najbardziej atrakcyjną formę zrównoważonej mobilności: Nasza wizja oznacza nową spójność w strategicznym dostosowaniu i w jej wdrożeniu. Chcemy stworzyć najsilniejsze doświadczenia klientów w naszej branży, a tym samym uczynić z Audi lidera zmian w segmencie premium” – mówi Bram Schot, prezes zarządu AUDI AG. „Dla mnie bardzo ważnym jest, byśmy stali się firmą zorientowaną na klienta. Nasze kluczowe tematy obejmują zatem wszechstronną łączność, przekonujący cyfrowy ekosystem i wysoce zautomatyzowaną jazdę z naciskiem na dalekie podróże międzymiastowe”.

Do roku 2025 gama modelowa Audi zawierać będzie ponad 30 modeli z napędem elektrycznym, z których aż 20, to będą samochody w pełni elektryczne. By wejść do świata elektrycznych pojazdów segmentu premium, cztery pierścienie do tego czasu przedstawią co najmniej trzy modele oparte o modularny zestaw napędu elektrycznego (MEB) dla samochodów kompaktowych. Pierwsze modele klas wyższych oparte o architekturę PPE opracowaną wspólnie z Porsche, będą dostępne na początku następnej dekady. Audi podniosło prognozę sprzedaży samochodów w pełni elektrycznych i hybrydowych, a teraz oczekuje, że do roku 2025 samochody zelektryfikowane będą stanowiły około 40 procent światowej sprzedaży koncernu.

W ramach konsekwentnego ukierunkowania Grupy Volkswagen na mobilność elektryczną, cztery pierścienie rozwijają swoją ofertę systemów napędowych w ścisłej zgodności ze specyficznymi profilami wymagań klientów segmentu premium. Spory udział w gamie modelowej dużych samochodów, powiązane z tym wymogi dotyczące osiągów i predestynowanie aut marki Audi do długich podróży sprawiają, że marka oprócz samochodów w pełni elektrycznych rozwijać będzie koncepcje hybryd typu plug-in. Ponadto, marka z czterema pierścieniami w logo patrzy daleko w przyszłość i kontynuuje prace nad rozwojem napędu opartego o ogniwa paliwowe z przeznaczeniem dla całej Grupy Volkswagen.

Neutralny pod względem emisji CO2

Audi postawiło sobie za cel, by cały cykl życia pojazdu był neutralny pod względem emisji CO2: od procesu produkcji, przez cykl użytkowania, aż po recykling. Poprzez konsekwentne zmniejszanie emisji CO2 i przechodzenie na odnawialne źródła energii, nieunikniona emisja zostanie zrekompensowana. Wraz z dekarbonizacją mającą miejsce w całej firmie, do roku 2025 r. ślad węglowy floty pojazdów ma zostać zredukowany o 30 procent (w porównaniu z rokiem 2015). Cztery pierścienie dążą do realizacji założonego celu, jakim jest uczynienie do 2025 roku wszystkich zakładów produkcyjnych Audi na całym świecie neutralnymi pod względem emisji CO2. Audi zamierza osiągnąć pełną neutralność pod względem emisji CO2 najpóźniej do roku 2050. Mając na uwadze zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem, wpływ produkcji samochodów na średnią emisję CO2 będzie w przyszłości uwzględniony we wskaźniku zwrotu z inwestycji. Ten kluczowy wskaźnik wydajności ma wzrosnąć do ponad 21 procent.