Atrakcyjność arbitrażu

Niewydolność sądów powszechnych sprawia, że rośnie im konkurencja w postaci arbitrażu. Ta forma polubownego rozwiązywania sporów zyskuje coraz większą popularność, zwłaszcza w sprawach gospodarczych. Cóż okazuje się, że alternatywa dla klasycznego wymiaru sprawiedliwości to ciekawe rozwiązanie – możemy przeczytać w najnowszym wpisie na blogu Juliusza Bolka, Przewodniczącego Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Korzystanie z polubownego rozwiązywania sporów jest atrakcyjne dla przedsiębiorców, ponieważ nierozstrzygnięte sprawy można wyjaśnić w zdecydowanie szybszym czasie niż dzieję się to w sądach powszechnych, a jak wiadomo czas to pieniądz. Biznesmeni znają jego wartość, więc narzędzie w postaci arbitrażu jest często warte skorzystania.

O popularności polubownego rozwiązywania sporów świadczy również zainteresowanie studentów tą problematyką. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej od ponad 10 lat organizuje konkurs im. prof. Jerzego Jakubowicza na najlepszą pracę magisterską na temat sądownictwa arbitrażowego i mediacji. Do pierwszej edycji konkursu było tylko 6 zgłoszeń. W tym roku aż 40. Ciekawostką jest, że pięć prac zostało na pisane w języku angielskim.

O prestiżu konkursu świadczy pula nagród w wysokości 30.000 zł. Jednak dla uczestników ważniejsza jest satysfakcja z udziału. Prace laureatów konkursu są publikowane w specjalnym wydawnictwie, co ma wpływ na dalszą karierę arbitrażową ich autorów. Przed zwycięzcami otwierają się też podwoje najlepszych kancelarii prawniczych w kraju i za granicą.

Zaprzyjaźniona prawniczka była zdziwiona polarnością arbitrażu i konkursu. Uważała, że nie ma o czym pisać prac magisterskich z tego tematu. Dlatego też pozwolę sobie przytoczyć tytułu wyróżnionych prac naukowych: „Zdatność arbitrażowa sporu w prawie polskim” (Bartłomiej Parafin), „The path towards the extension o fan arbitration agreement to non-signatories – polish law perspective” (Barbara Sobowska), „Prawne i pozaprawne podstawy orzekania przez sąd polubowny w arbitrażu handlowym” (Maciej Zych), „Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uznanie lub wykonanie zagranicznego wyroku arbitrażowego” (Piotr Plesiński), „Uzyskanie dokumentów od strony przeciwnej lub trzeciej w międzynarodowym arbitrażu handlowym” (Krzysztof Rokita). – Dużo, ciekawie, inspirująco – zysk!

Źródło: http://blogi.polskatimes.pl/zyskiistraty