ArcelorMittal Poland współfinansuje budowę ścieżki rowerowej w powiecie krapkowickim

ArcelorMittal Poland przekazał 200 tysięcy zł na budowę ścieżki rowerowej łączącej gminy Zdzieszowice i Leśnica w powiecie krapkowickim. 

Ścieżka rowerowa ma łączną długość 1 778 m, a całkowity koszt tej inwestycji, łącznie z dokumentacją projektową, wyniósł 988 970 zł. Darowizna ArcelorMittal Poland pokryła więc aż 1/5 budżetu przedsięwzięcia, wymiernie przyczyniając się do szybkiego oddania do użytku tego długo oczekiwanego przez mieszkańców szlaku. Pozostałymi kosztami realizacyjnymi (po ok. 380 tys. zł) podzieliły się powiat krapkowicki i gmina Leśnica.

Budowa ścieżki rowerowej znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, wśród których rower jest bardzo popularnym środkiem transportu.

Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć finansowo tak pożyteczną inicjatywę samorządową. Tym bardziej, że część osób, które z niej będą korzystać to pracownicy naszej koksowni – mówi Karolina Muza, szef Zespołu Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland. – Planujemy już wsparcie kolejnych przedsięwzięć, starając się odpowiadać na rozmaite potrzeby mieszkańców oraz władz samorządowych. Zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych jest jednym z priorytetów ArcelorMittal Poland – dodaje Karolina Muza.